Gå til innholdet

CRUX består av to juridiske enheter. Stiftelsen CRUX og CRUX stiftelsen Rostad. For fakturaer til CRUX stiftelsen Rostad se informasjon lenger ned på siden.

Fakturering til stiftelsen CRUX - org.nr 975 387 011

Fakturaen skal i utgangspunktet stiles til den aktuelle virksomhet med deres virksomhetsnavn, som alltid starter med CRUX.  For eksempel: CRUX Bergfløtt behandlingssenter. Alternativ kan det stiles til «stiftelsen CRUX».

Fakturaer som gjelder flere virksomheter, eller hovedkontoret, skal stiles til stiftelsen CRUX.

Alle fakturaer skal inneholde en referanse. Referanse skal oppgis av den som bestiller. Aksepterte referanser er:
• Avdelingsnavn
• Koststed (4 sifret)
• Gateadresse

Hvis navn på bestiller benyttes, skal dette komme i tillegg til referanse over.

Alle fakturaer skal påføres følgende adresse:
Postboks 6731, Etterstad
0609 Oslo

Fakturaer skal sendes elektronisk
EHF
Fakturaer skal primært sendes som EHF. Stiftelsen CRUX og alle våre virksomheter er meldt inn i ELMA og kan motta EHF via vårt aksesspunkt. Stiftelsen CRUX finner du i ELMA ved å søke på vårt organisasjonsnummer 975 387 011. 

E-post
Leverandører som ikke kan sende faktura som EHF kan sende disse på epost. Send fakturaen til faktura@stiftelsencrux.no Vedlegget må være i jpeg, tif eller pdf. E-posten kan ikke inneholde bilder/logoer og skal ikke benyttes til reklame. Den kan benyttes til purringer og andre betalingsvarsler.

Betalingsfrist
Stiftelsen CRUX skal ha minimum 20 dagers betalingsfrist. Ved tilbakedatering til siste dag i foregående måned skal fakturaen ha 30 dagers betalingsfrist.

For spørsmål
Ta kontakt med okonomi@stiftelsencrux.no eller ring sentralbordet på tlf 23 32 75 50. 


Fakturering til CRUX stiftelsen Rostad - org.nr 876 771 802

Alle fakturaer skal inneholde en referanse:
• Fornavn og etternavn på bestiller
• Avdeling

Faktura på e-post sendes til: 
kontor.rostad@stiftelsencrux.no

Faktura per post sendes til: 

CRUX stiftelsen Rostad
Rostadvegen 300
7670 Inderøy

Betalingsfrist
CRUX stiftelsen Rostad skal ha minimum 20 dagers betalingsfrist. Ved tilbakedatering til siste dag i foregående måned skal fakturaen ha 30 dagers betalingsfrist.

For spørsmål
Ta kontakt med Hilde Wolan på mail eller ring 74 12 48 80.
Oppdatert