Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX (med unntak av CRUX stiftelsen Rostad) har spesifikke retningslinjer vedrørende fakturaer til våre virksomheter.

Retningslinjer for navn og referanse

Fakturaen skal i utgangspunktet stiles til virksomhet med deres virksomhetsnavn. Virksomhetsnavnet starter alltid med CRUX og etterfølges av virksomhetsnavn. F.eks CRUX Bergfløtt behandlingssenter.

Alternativ kan det stiles til «stiftelsen CRUX»

Fakturaer som gjelder flere virksomheter eller hovedkontoret skal stiles til stiftelsen CRUX.

Alle fakturaer skal inneholde en referanse. Referanse skal oppgis av den som bestiller. Aksepterte referanser er:
• Fornavn og etternavn på bestiller
• Avdelingsnavn
• Koststed (4 sifret)
• Gateadresse

Primært ønsker vi fakturaer elektronisk. Sendes fakturene per post skal de ha følgende faktura-adresse:
(Fakturamottaker)
Boks 6731, Etterstad
0609 Oslo


Fakturaforsendelse
EHF
Fakturaer skal primært sendes som EHF. Stiftelsen CRUX og alle våre virksomheter er meldt inn i ELMA og kan motta EHF via vårt aksesspunkt. Stiftelsen CRUX finner du i ELMA ved å søke på vårt organisasjonsnummer 975 387 011.

E-post
Leverandører som ikke kan sende faktura som EHF kan sende disse på epost. Send fakturaen til faktura@stiftelsencrux.no Vedlegget må være i jpeg, tif eller pdf.

E-posten kan ikke inneholde bilder/logoer i selve e-posten. Denne epostadressen skal ikke benyttes til reklame, men kan benyttes til purringer og andre betalingsvarsle.

Post
Leverandører som ikke kan sende fakturaer som EHF eller e-post kan sende de pr post til vår felles faktura-adresse.

(Fakturamottaker) 
Boks 6731 Etterstad
0609 Oslo

Betalingsfrist
Stiftelsen CRUX skal ha minimum 20 dagers betalingsfrist. Ved tilbakedatering til siste dag i foregående måned skal fakturaen ha 30 dagers betalingsfrist.

For spørsmål
Ta kontakt med controller Marte Sandbu (tlf. 90 04 80 84) eller sentralbord: tlf. 23 32 75 50.

Oppdatert