Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX har retningslinjer vedrørende fakturaer til våre virksomheter.

Retningslinjer for navn og referanse

Fakturaen skal i utgangspunktet stiles til lokal virksomhet. Husk at virksomhetsnavnet alltid starter med CRUX og etterfølges av virksomhetsnavn, for eksempel CRUX Bergfløtt behandlingssenter. 

Postadresse for alle fakturaer er postboks 6731, 0609 Oslo.
NB! Vi ønsker at fakturaene sendes elektronisk, se fakturaforsendelse nedenfor.

Fakturaer som gjelder flere virksomheter eller hovedkontoret stiles til stiftelsen CRUX.

Alle fakturaer skal inneholde en referanse - navnet på den som er bestiller. Aksepterte referanser er:
• Fornavn og etternavn på bestiller
• Avdelingsnavn
• Koststed (4 sifret)
• Gateadresse

Fakturaforsendelse
EHF
Fakturaer skal primært sendes som EHF. Stiftelsen CRUX og alle våre virksomheter er meldt inn i ELMA og kan motta EHF via vårt aksesspunkt. Stiftelsen CRUX finner du i ELMA ved å søke på vårt organisasjonsnummer 975 387 011.

E-post
Leverandører som ikke kan sende faktura som EHF, kan sende e-post til faktura@stiftelsencrux.no
Vedlegget må i følgende filformat: jpeg, tif eller pdf. E-posten kan ikke inneholde bilder/logoer og skal ikke benyttes til reklame, men brukes til purringer og andre betalingsvarsler.

Betalingsfrist
Stiftelsen CRUX skal ha minimum 20 dagers betalingsfrist. Ved tilbakedatering til siste dag i foregående måned skal fakturaen ha 30 dagers betalingsfrist.

For spørsmål
Ta kontakt med controller Marte Sandbu (tlf. 90 04 80 84) eller sentralbord: tlf. 23 32 75 50.
Oppdatert