Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX har retningslinjer vedrørende fakturaer til våre virksomheter.
Retningslinjer for navn og referanse
Fakturaen skal i utgangspunktet stiles til lokal virksomhet. Husk at virksomhetsnavnet alltid starter med CRUX og etterfølges av virksomhetsnavn. F.eks CRUX Bergfløtt behandlingssenter. Fakturaer som gjelder flere virksomheter eller hovedkontoret skal stiles til: stiftelsen CRUX.

Alle fakturaer skal inneholde en referanse - navnet på den som er bestiller. Aksepterte referanser er:
• Fornavn og etternavn på bestiller
• Avdelingsnavn
• Koststed (4 sifret)
• Gateadresse

Fakturaforsendelse
EHF
Fakturaer skal primært sendes som EHF. Stiftelsen CRUX og alle våre virksomheter er meldt inn i ELMA og kan motta EHF via vårt aksesspunkt. Stiftelsen CRUX finner du i ELMA ved å søke på vårt organisasjonsnummer 975 387 011.

E-post
Leverandører som ikke kan sende faktura som EHF, kan sende e-post til faktura@stiftelsencrux.no
Vedlegget må i følgende filformat: jpeg, tif eller pdf. E-posten kan ikke inneholde bilder/logoer og skal ikke benyttes til reklame, men brukes til purringer og andre betalingsvarsler.

Betalingsfrist
Stiftelsen CRUX skal ha minimum 20 dagers betalingsfrist. Ved tilbakedatering til siste dag i foregående måned skal fakturaen ha 30 dagers betalingsfrist.

For spørsmål
Ta kontakt med controller Marte Sandbu (tlf. 90 04 80 84) eller sentralbord: tlf. 23 32 75 50.
Oppdatert