Gå til innholdet
Vi tar utgangspunkt i anerkjente kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. 
DSC_4492
Mange av pasientene våre setter pris på tilbudet om traumebehandling.  (Ill.foto)
Poliklinikken
I poliklinikken tilbyr vi ulike former for terapi og motiverende samtaler. Kognitiv terapi og mentaliseringsbasert behandling har dokumentert effekt innen rusbehandling. Det benyttes metoder som styrker pasientens egen evne til å hjelpe seg selv og finne nøkler til varig endring. Vi kartlegger psykisk og fysisk helse hos pasientene, deres sosialt nettverk og løsningsstrategier. Det er et spesielt fokus på traumebehandling (EMDR), i tillegg til psykoedukative metoder og generell psykoterapi. 

Døgnklinikken
I døgnklinikken tilbys det samme som i poliklinikken, og helst med samme behandler som pasienten ble kjent med i inntaksfasen. Vi vet at trygge behandlingsrelasjoner over tid er en viktig faktor i endringsarbeid. I døgnklinikken tilrettelegger vi for samspill i det daglige og aktiv deltakelse i et rusfritt fellesskap. God miljøterapi gir rom for personlig vekst. Vi har et ukeprogram med faste rammer og struktur. Regler og rutiner har ikke nødvendigvis verdi i seg selv, men forutsigbarhet i døgnklinikken skaper trygghet. Mange er helt avhengige av denne tryggheten for å kunne jobbe med vanskelige temaer og bearbeide traumer.

Gjennom uken deltar pasienten i morgenmøter, undervisningsgrupper, temagrupper, manns- og kvinnegrupper, ulike aktivitetsdager, kjøkkentjeneste og annet praktisk arbeid. Det gis oppfølging fra hovedkontakt i avdelingen, psykologsamtaler og kontakt med eget nettverk.

I ukeprogrammet tilrettelegges det også for fysisk aktivitet i vårt flotte nærområde, i Vikinghallen, i klatreveggen på Fantoft og på institusjonens eget treningsrom.

Ambulante tjenester
I perioder hvor pasienter strever med oppmøte kan det være hensiktsmessig for enkelte at vi tilbyr ambulante tjenester. Her er det viktig at vi tilpasser oss pasientens behov, også eventuelle behov for å regulere seg i kontakten med institusjonen.

I målgruppen til CRUX Kalfaret behandlingssenter vil det være pasienter som i perioder trenger tilpassede tjenester utenfor både poliklinikk og døgnklinikk. Noen vil kunne ha behov for litt avstand til institusjonen, uten at det nødvendigvis innebærer en avslutning. Vi ønsker derfor å vurdere hver enkelt situasjon, for at de ambulante tjenestene skal fungere godt, uten risiko for at vi blir for påtrengende.


Oppdatert