Gå til innholdet
Ved CRUX Tilja oppfølgingssenter legger vi vekt på et godt samarbeid med andre etater, institusjoner og organisasjoner. Sammen jobber vi for å støtte våre deltagere videre.
bilen
Bildet er fra informasjonsdag på CRUX Tilja, som ble arrangert sammen med andre aktører på fagfeltet

Samarbeid med mange ulike aktører
CRUX Tilja oppfølgingssenter samarbeider med ulike personer i nettverket rundt deltakeren. Vi har et utstrakt samarbeid med:

 • Skien Kommune (MMO-senter), og andre omliggende kommuner
 • Brukerorganisasjoner (R.O.T., A-larm m.fl)
 • NAV
 • Kriminalomsorgen
 • Telemark Sykehus
 • Blå kors Borgestadklinikken
 • Tyrilististiftelsen
 • Skien Diakonale Senter
 • Telemark Fylkeskommune
 • Lokale bedrifter
 • Menigheter og andre.

Oppdatert