Gå til innholdet
Vi legger vekt på god samhandling med etater, institusjoner og organisasjoner for å hjelpe våre deltagere videre.
ku-og-sykkel
Vi har samarbeid med mange ulike aktører 
CRUX Tilja oppfølgingssenter samarbeider med ulike personer i nettverket rundt deltakeren. Vi har et utstrakt samarbeid med:
 • Kommuner
 • Telemark Fylkeskommune
 • Brukerorganisasjoner
 • NAV
 • Kriminalomsorgen
 • Helse Sør-Øst
 • Borgestadklinikken
 • Tyrilistiftelsen
 • Skien Diakonale Senter
 • Lokale bedrifter
 • Menigheter og andre.
Oppdatert