Gå til innholdet

-Jeg tegnet for å uttrykke følelser jeg ikke forstod, eller klarte å sette ord på. I tegningen forsøkte jeg å vise hvordan jeg hadde det. Håpet var at de som jeg viste tegningene til kunne hjelpe meg å forstå. For meg har tegningene åpnet for gode samtaler, sier Johanne, som nå har hatt sin første utstilling på CRUX Bergfløtt behandlingssenter i Lier.

 

Johanne tegnet før hun som pasient kom til CRUX Bergfløtt, som tilbyr behandling til mennesker med schizofreni- og psykoseproblematikk. Ett av tilbudene der er "Kreativt verksted" som drives av kunstner og miljøarbeider Tove Sunde. I nesten ett år har hun og Johanne samarbeidet om et prosjekt som resulterte i en ti uker lang kunstutstilling. Johanne sin første. Når hun nå skrives ut har hun med seg ny kunnskap, både om seg selv og kunst.

-Den kunnskapen vil jeg bruke videre når jeg kommer hjem. Planen min er å fortsette å lage, stille ut og selge bilder. Kanskje blir det en Instagramkonto av det også etterhvert, legger hun til. 

Kunstnerisk utvikling og selvforståelse
-Da Johanne kom til CRUX Bergfløtt begynte vi å samarbeide for å videreutvikle bildene hennes, som ble til på linjeark, ved hjelp av en snusboks og en blyant. Hun var inne i et stort, men både teknisk og kunstnerisk håndterlig univers. Vi jobbet både gjennom nye materialer og metoder, forteller Tove, som oppdaget potensialet i Johannes tegninger. 

- Følelsene til Johanne skulle fremdeles være en del av bildene. Samtidig jobbet vi med at hun gjennom dette arbeidet, skulle kunne få mer avstand til følelsene og betrakte dem utenfra. Når man deler bildene sine med andre, blir kunstneren bare en deleier i bildene, sier Tove. Hun forteller at den som ser bildene, legger sin forståelse og sine følelser i det de ser. På den måten blir også betrakteren en deleier.

- Det er dette jeg håper på, at andre kan kjenne seg igjen i bildene mine, og bruke dem på sin egen måte, sier Johanne. 

Bidra til økt mestring av eget liv
Målsettingen ved CRUX Bergfløtt er å gi et helhetlig behandlingstilbud med et langsiktig og kontinuerlig perspektiv. Det skal være tilpasset den enkelte pasient. Behandlingen skal bidra til både et mindre symptomtrykk og bedre mestring av symptomene. Pasienten skal få økt forståelse og kunnskap om seg selv og lidelsen, bedre evne og større mulighet til å mestre eget liv. Ett av tilbudene virksomheten har for å bidra til dette er kreativt verksted.

bilder3

Oppdatert