Gå til innholdet
08a7334_highres
CRUX er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge. I CRUX arbeider vi for at mennesker som sliter skal se mulighetene i seg selv og sin fremtid. 
Stiftelsen CRUX har virksomheter fra Tromsø til Kristiansand, med over 600 ansatte og over 150 frivillige medarbeidere. Organisasjonen ble stiftet i 1987. Vårt formål er å avdekke hjelpebehov i befolkningen, og bidra med konkrete tiltak for å bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det. Virksomheten driver non-profit, og eventuelle overskudd føres tilbake til virksomheten.

Våre tjenesteområder

CRUX tilbyr tjenester innen barnevern, psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling til oppfølgingstjenester med blant annet arbeidstrening etter endt soning eller behandling. Arbeid med familie og pårørende er en viktig del av vårt arbeid. Stiftelsen CRUX har også ett tilbud til mennesker med utviklingshemning.

Vi driver ut fra et tydelig verdigrunnlag, kunnskapsbasert praksis og med arbeidsformer preget av kvalitet og læring. Vi ser vår virksomhet som en del av en tjenestekjede, og legger stor vekt på samarbeid med offentlige og private frivillige aktører. 

Formål
Vi ønsker å stå opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, så de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Virksomheten skal bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det. 

Stiftelsen CRUX har som formål å fremme og drive diakonal virksomhet på Den norske kirkes grunn. Virksomheten skjer med utgangspunkt i det kristne menneskesyn med respekt for den enkeltes integritet som et helt menneske. Les våre vedtekter

Alltid muligheter
Vårt slagord er Det finnes alltid muligheter. Det forplikter oss til å ikke gi opp, men å finne nye veier å gå med de som ønsker at vi skal gå sammen med dem. Hvert enkelt menneske angår oss, og vi er innstilt på å gjøre dristige valg og strekke oss litt lenger.

Vi har valgt oss fire kjerneverdier som skal prege hvordan vi tenker og alt vi gjør: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid.

Hva betyr navnet CRUX? 
Ordet crux er latin og betyr både kors og kryss (veiskille). Begrepet brukes også i klatresporten, og betegner det antatt vanskeligste punktet i en klatrerute.

Crux i betydningen kors sier noe om vårt kristne, diakonale idégrunnlag. Et kryss representerer et veiskille; et sted for valg, nye muligheter, alternative veier å gå. Både veiskille og klatresportbilde passer godt til arbeidet vi står i hver dag: vi er medvandrere for mennesker som av ulike årsaker har store utfordringer, cruxpunkter, i livet.
Oppdatert