Gå til innholdet
Vi samarbeider med ulike aktører for å hjelpe våre deltakere på en best mulig måte.  
Vi samarbeider med ulike aktører, som Øvre Eiker kommune.
Øvre Eiker kommune og NAV
Vi har et nært samarbeid med Øvre Eiker kommune og NAV Øvre Eiker, og fastleger. Ansatte på oppfølgingssenteret er deltagende i ansvarsgrupper der deltagere ønsker det. Vi er deltagende i ansvarsgrupper der deltagere har vært inne til behandling, og følger opp polikliniske avtaler sammen med deltagere.

Hver uke har vi kontakt med saksbehandlere på NAV og ruskonsulentene i psykisk helseteam. Det er også et samarbeid med ulike sykehus, avdeling avrusning, poliklinikk og institusjoner for langtidsbehandling.

Ekstern arbeidspraksis.
For at deltagere hos oss skal få muligheten til å komme i arbeidspraksis i ordinære bedrifter, har vi kontakt med ulike samarbeidspartnere.
 
Eiker Eiendomsutvikling
Vi samarbeider tett med Eiker Eiendomsutvikling i forhold til vedlikeholdsoppdrag. Flere av våre deltagere har dette som arbeidstrening, og vi har hatt mange ulike arbeidsoppdrag for dem. Sammen eier vi lokalene i Stasjonsgata 10-12.

Oppdatert