Gå til innholdet
CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter legger vekt på et godt samarbeid med andre etater, institusjoner og organisasjoner. Sammen jobber vi for å støtte våre deltagere videre.
Øvre Eiker kommune og NAV
Vi har et nært samarbeid med Øvre Eiker kommune og NAV Øvre Eiker, og fastleger. Ansatte på oppfølgingssenteret er deltagende i ansvarsgrupper der deltagere ønsker det. Vi er deltagende i ansvarsgrupper der deltagere har vært inne til behandling, og følger opp polikliniske avtaler sammen med deltagere.

Hver uke har vi kontakt med saksbehandlere på NAV og ruskonsulentene i psykisk helseteam. Det er også et samarbeid med ulike sykehus, avdeling avrusning, poliklinikk og institusjoner for langtidsbehandling.

Ekstern arbeidspraksis.
For at deltagere hos oss skal få muligheten til å komme i arbeidspraksis i ordinære bedrifter, har vi kontakt med ulike samarbeidspartnere.
 
Eiker Eiendomsutvikling
Vi samarbeider tett med Eiker Eiendomsutvikling i forhold til vedlikeholdsoppdrag. Flere av våre deltagere har dette som arbeidstrening, og vi har hatt mange ulike arbeidsoppdrag for dem. Sammen eier vi lokalene i Stasjonsgata 10-12.

Oppdatert