Gå til innholdet
1
CRUX Torridalsveien Aktivitetshus er et tilbud for voksne med utviklingshemming bosatt i Kristiansand kommune. 

Vi ønsker å gi et tilbud der vi ivaretar hele mennesket, og har tro på at alle har noe vi på forskjellige måter kan uttrykke og videreutvikle.

Aktivitetshuset tilbyr et bredt spekter av aktiviteter som skal kunne ivareta brukernes forskjellige behov og ønsker. Vi har plass til åtte brukere som har sitt daglige jobb- og aktivitetstilbud hos oss. Målet er at aktivitetene skal være lystbetont, men samtidig noe å strekke seg etter.

Vår oppdragsgiver er Forvaltning og koordineringsavdeling i Kristiansand kommune. 

”Hvis du tror jeg trenger oppbevaring, tar du feil. Livet mitt er sterkt, rikt og godt. Jeg har venner, ler og gråter, skaper og forandres.”

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere. I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil.

Våre tjenester
Stiftelsen CRUX tilbyr tjenester innen:

  • Psykisk helsevern
  • Barnevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med utviklingshemming

"Det finnes alltid muligheter"
Slagord

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
Kjerneverdier


 

Oppdatert