Gå til innholdet
1
CRUX Torridalsveien Aktivitetshus er et tilbud for voksne mennesker med psykisk utviklingshemming bosatt i Kristiansand. Vi har plass til åtte brukere som har sitt daglige jobb- og aktivitetstilbud hos oss. Vår oppdragsgiver er avdeling for Forvaltning og koordinering i Kristiansand kommune. 

Vi ønsker å gi et tilbud der vi ivaretar hele mennesket, og har tro på at alle har noe vi på forskjellige måter kan uttrykke og videreutvikle. Brukerne tilbys et bredt spekter av aktiviteter som skal kunne ivareta deres ulike behov og ønsker. Målet er at aktivitetene skal være lystbetont, men samtidig noe å strekke seg etter.

”Hvis du tror jeg trenger oppbevaring, tar du feil. Livet mitt er sterkt, rikt og godt. Jeg har venner, ler og gråter, skaper og forandres.”

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere. I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil. Stiftelsen CRUX tilbyr disse tjenestene:

  • Psykisk helsevern
  • Barnevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med utviklingshemming

Det finnes alltid muligheter
(vårt slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)

 

Oppdatert