Gå til innholdet

I ti år har Vestre Viken invitert til årlig gratis undervisningsseminar i psykoselidelser for pasienter, pårørende og fagfolk. Hensikten er å gi kunnskap om hva psykose er, hva som er god behandling og hva som kan bidra til å støtte til bedringsprosessen. Seminarene holdes alltid i lokalene til CRUX Bergfløtt behandlingssenter i Lier, hvor også fagutviklingssykepleier Marit Arnestad bidrar som foredragsholder. 
Fagutviklingssykepleier ved CRUX Bergfløtt, Marit Arnestad

-Vi underviser i viktigheten av å gi kunnskap og ivaretakelse av de pårørende. Dette har betydning, også for at den som har psykosesykdom skal bli bedre. På samlingene har vi med oss erfaringskonsulenter. I min del av undervisningen snakker jeg primært om en- og flerfamiliegrupper (psykoedukativt familiearbeid) som metode. Jeg bidrar også med å formidle erfaringer fra utredning og behandling som virker for unge voksne med psykose. Mitt ønske er å være med å løfte frem håp, underbygge at «det alltid finnes muligheter» for bedring, og at noen også kan bli friske, sier Marit Arnestad.

Det er mange pårørende som kommer til seminarene som ikke har sine på CRUX Bergfløtt behandlingssenter.
- Responsen fra dem er alltid positiv, for dette er en gruppe som generelt får lite andre steder, forteller hun.

Hva er bakgrunnen for at du og CRUX Bergfløtt behandlingssenter er engasjert i dette?
- Dette er fagfeltet hvor jeg har min kliniske spesialitet. Før jeg kom til CRUX Bergfløtt jobbet jeg som leder for en utredningsavdeling for unge med psykose ved Vestre Viken. Seniorforsker Paul Møller var med å starte denne avdelingen, og har nå vært leder for FOU ved Vestre Viken i mange år. Vi utviklet og tok i bruk en fenomenologisk metode for utredning av psykosepasienter, og reiste mye rundt i Norge på 2000-tallet og underviste. Derfor sa jeg ja til denne oppgaven, i tillegg kan CRUX Bergfløtt tilby fasiliteter til Vestre Viken som trenger rimelig lokale, forteller Marit Arnestad.

Oppdatert