Gå til innholdet

Ny kunnskap om traume, anerkjennelse av miljøarbeidet, bekreftelse på hva som virker i endringsarbeid og at ansatte får en felles plattform med begrepsforståelse og felles mål, er noen av poengene som trekkes frem som nyttig med kursrekken som nå avsluttes for CRUX mestring og fellesskap.

Birte Ekevold og Jørn Holmen
Fra september har alle miljøterapeuter og ledere i CRUX mestring og fellesskap hatt seks digitale fellessamlinger med faglig kompetanseheving. «Hvordan bruke traumeforståelsen i praksis i vår hverdag» var et ønsket tema fra ansatte. De etterlyste et kurs som var spesialtilpasset og ikke laget for rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, slik mange kurs og konferanser er. Også erfaringskonsulenter, arbeidsledere og frivillige har hatt muligheten til å delta. Kursrekken har lagt opp til at alle virksomhetene kom med historier og eksempler som deretter ble drøftet

-Jeg kom i dialog med psykologspesialist Dag Nordanger fra RVTS, som for mange er kjent fra pedagogiske læringsvideoer om traumeforståelse (Cactus nettverk). Han ble inspirert til å skreddersy en egen kursrekke til oss, som også kan brukes av andre yrkesgrupper utenfor spesialisthelsetjenesten, forteller fagutviklingsrådgiver ved hovedkontoret, Gitte Svennevig.

Bedre veiledere med ny kunnskap og innsikt
Miljøterapeut Birte Ekevold ved CRUX Kalfarhuset i Bergen og virksomhetsleder ved CRUX Jarlegården i Steinkjer, Jørn Holmen, opplevde begge kurset som relevant for jobbhverdagen de står i.

-Vi møter deltakere som har en bakgrunn og historie fra psykisk helse, rus eller kriminalomsorgen. I de fleste tilfeller er det en kombinasjon av dette, forteller Birte.

Hun fremhever at kunnskapen om toleransevindu, reguleringsstøtte og ikke minst hjernens oppbygging og utvikling er relevant for alt arbeid i møte med deltakerne.

-Dette gjør oss i stand til å kunne møte dem på best mulig måte. Mange tar med seg sine historier, følelser og atferd med inn felleskapet og enkeltsamtaler, legger hun til.

Jørn Holmen poengterer at traumer er noe de ofte blir berørt av i relasjonen med deltakerne.

-Det å få mer kunnskap om hvordan møte og snakke om dette, og ikke minst få en dypere innsikt i hva som skjer kroppslig og i hjernen, er nyttig. Med bakgrunn i ny kunnskap kan vi være enda bedre veiledere, sier Holmen.

-Det er særlig i gruppeaktiviteter, eller på turer med flere overnattinger hvor man kommer tett på, at mange av de utfordrende episodene og triggerne dukker opp. Dette gjelder både de ansatte og deltakerne. Å velge gode strategier for å balansere behovet for den enkelte og gruppen har gått igjen i drøftelsene, forteller Birte Ekevold.

Hun sier videre at alle leksjonene i kursrekken har gitt henne mye faglig påfyll.

-Det viktigste er likevel at kurset har gitt oss mulighet til å utvikle oss som team. På bakgrunn av drøftelser underveis, har gitt hverandre ærlige tilbakemeldinger om hverandres styrker og svakheter. Hvilke triggere vi opplever hos deltakerne, og hvilke signaler vi sender ut selv. Ansatte har ulike erfaringer og metoder fra arbeidsliv og utdanning. Felles begrepsforståelse og felles mål vil gjøre oss bedre. Gjennom drøftelsene blir vi også mer bevisst hvilket mål vi har, og hvordan metoden arbeidshjulet som vi bruker kan styrke helheten i arbeidet vårt, sier Ekevold.
Oppdatert