Gå til innholdet

"Veivalg - Levd liv og Ny fremtid" er en skreddersydd FuelBox som CRUX har vært med å utvikle. Boksen er et samtaleverktøy hvor spørsmålene er laget for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner; personer med bakgrunn i rusavhengighet og/eller kriminalitet, ofte i kombinasjon med psykiske helseutfordringer.
FuelBoxen "Veivalg - Levd liv og Ny fremtid" er et flott redskap til de gode samtalene
Hva er FuelBox "Veivalg - Levd liv og Ny Fremtid"?
FuelBoxen er laget for bruk i fagmiljøer utover CRUX sine virksomheter. Boksen består av kort med 180 spørsmål innen ulike tema. De er et utgangspunkt for å sette i gang de gode samtalene om relasjoner, verdier, avhengighet, følelser, erfaringer, endringsarbeid og den nye hverdagen. Dette som et hjelpemiddel til å starte en samtale som kan være helende, skape forståelse, utvikle og gi nye perspektiv, anerkjennelse, en følelse av fellesskap utvikle og skape varig endring. 

Spørsmålene på kortene er utviklet i samarbeid med erfaringskonsulenter i CRUX mestring og oppfølging. I tillegg har de fått nyttige innspill og hjelp til kvalitetssikring av innholdet fra deltagere i CRUX mestring og fellesskap, virksomhetsledere og fagpersoner i CRUX, samt ansatte i FuelBox. 

Bestill her
Boksen koster kr 799,- og kan bestilles her

Oppdatert