Gå til innholdet

Prosedyren for varsling av kritikkverdige forhold i CRUX er nå endret i samarbeid med hovedvernombudet. 

Kvalitetsleder i CRUX Marthe Lundby Espenes

- I forbindelse med gjennomgangen av HMS-rutiner har vi sett at det er hensiktsmessig å endre prosedyren for varsling av kritikkverdige forhold, sier kvalitetsleder i CRUX, Marthe Lundby Espenes.

Hun forteller at varsling skal gjøres i linjen, altså til nærmeste leder. Det er en lederoppgave å håndtere varsler. I tidligere prosedyre stod det at man også kunne varsle til tillitsvalgt, verneombud, styreleder (driftstyrene) eller leder for hovedstyret, dersom forholdene ikke ble løst i linjen.

- Denne siste delsetningen er tatt ut av prosedyren, fordi det skjer at ansatte varsler til andre uten at det er varslet i linjen, sier Espenes.

Gjelder varslingen nærmeste leder, eller er nødvendig av andre saklige grunner, så kan det varsles forbi leder til neste ledernivå. 

Å ha muligheten til å varsle om kritikkverdige forhold i CRUX, i et eget system, har vært etterspurt. Denne funksjonen vil komme i det nye avvikssystemet Netpower som planlegges lansert 1.februar 2021. Der vil man finne to ulike menyknapper for varsling. Den ene går til nærmeste leder, og den andre brukes hvis man skal varsle til neste lederledd. 

Her kan du lese prosdyren for varsling av kritikkverdige forhold i CRUX.

 

Oppdatert