Gå til innholdet
Ønsker du en meningsfull oppgave på fritiden? Du er velkommen til å jobbe som frivillig ved CRUX Hamartiltakene. Vi har bruk for deg enten du kan bruke mye tid eller litt tid. Hos oss kan du som frivillig få brukt mange sider av deg selv. Du kan bidra inn med din kompetanse, interesser og deg selv som medmenneske. Eller kanskje ønsker du selv å lære noe nytt? Du kan komme på tidspunkt som passer best for deg, eller ha faste avtaler.
gjeng-pa-tur
Våre frivillige medarbeidere er en stor ressurs for CRUX og deltakerne. 
Arbeidsoppgaver
Kjernen i det frivillige engasjement er samvær, samtaler, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne. Vi ønsker et miljø som er trygt, støttende og oppmuntrende. Et miljø som ser muligheter og fokuserer på den enkeltes ressurser og behov, og tilrettelegge aktiviteter ut ifra disse.

Først og fremst er frivillige medarbeidere ressurspersoner, som gjennom å være seg selv i samvær med deltakere, kan formidle omsorg, forutsigbarhet, stabilitet og trygghet. Noen er med på ferieturer, andre deler ut mat, bidrar i prosjekter eller deltar under andre arrangementer.  

Arbeidstid

Noen av våre frivillige kan være her flere dager i uken, mens andre er her i noen timer. Det avtales med hver enkelt.

Hvem kan bli frivillig?

Vi har frivillige medarbeidere i aldersgruppen fra 25 til over 80 år, og noen av dem er knyttet til flere av våre tiltak. Frivillige signerer taushetserklæring og får arbeidsrutiner og oppgaver ut i fra hvilket sted du ønsker å være frivillig.  

Oppfølging og veiledning
Frivillige medarbeidere får en innføringssamtale, veileding og oppfølging. Vi forventer at våre medarbeidere har en bevissthet om egen motivasjon for å engasjere seg, og er lojale overfor virksomheten og dens verdigrunnlag.

Har du spørsmål eller ønsker å bli frivillig hos oss?
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre tilbud, eller om det er noe du ønsker å bidra med. 
Oppdatert