Gå til innholdet
DSC_4344
CRUX Kalfaret behandlingssenter tilbyr behandling til unge mennesker i alderen 18 til ca. 45 år som strever med rusmiddel- og avhengighetsproblemer. Vi har et særlig ansvar for å prioritere pasienter under 25 år. Behandlingen er på frivillig grunnlag og behandlingslengden er individuell. Vi har døgnklinikk, poliklinikk, brukerstyrt seng og ambulante tjenester.

Vår oppdragsgiver er Helse Vest Regionalt Helseforetak, og vi er en del av det offentlige tilbudet innen tverrfaglig spesialiserte behandlingstjenester (TSB) i regionen. Vi jobber ut fra anerkjente kunnskapsbaserte behandlingsmetoder.

Institusjonen ligger ti minutter fra Bergen sentrum. Vi holder til i store, flotte Bergensvillaer, og våre pasienter gir ofte uttrykk for at det er vakkert her.

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Våre tjenester
Stiftelsen CRUX sine virksomheter tilbyr tjenester innen:

  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Psykisk helsevern
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med utviklingshemming
  • Barnevern

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil:

"Det finnes alltid muligheter"
(Slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(Kjerneverdier)

Oppdatert