Gå til innholdet
08a7334_grovseleksjon
Hovedkontoret i stiftelsen CRUX er lokalisert i Oslo, og har ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak. Den daglige ledelsen ivaretas av generalsekretær og assisterende generalsekretær.

Hovedkontoret ivaretar et bredt spekter av oppgaver, og er organisert slik at alle virksomhetene i stiftelsen er koblet til èn av to tjenesteområder som vi kaller CRUX helse og oppvekst og CRUX mestring og fellesskap som ledes av to direktører.

I tillegg har hovedkontoret støttefunksjoner innen kommunikasjon, økonomi, IT og eiendom.

Fagområdene i CRUX
CRUX er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Vi driver tjenester innen:

  • Barnevern: Barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og besøkshjem, sentre for foreldre og barn, hjelpetiltak i hjemmet og oppfølgingstilbud til ungdom)
  • Psykisk helsevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Dagsenter til mennesker med psykisk utviklingshemming

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)

 

Oppdatert