Gå til innholdet

Crux oppfølgingssenter i Sandnes jubles det over fantastisk støtte til UNG Crux, som er ett av deres tilbud. I juni har de mottatt to store pengegaver kommer godt med! 

 

UNG Crux er et rusfritt tilbud til ungdom mellom 18-40 år som har utfordringer med rus, kriminalitet, og psykisk helse. Prosjektet vokser, og har blitt tatt godt imot i Sandnes og kommunene rundt. Økonomien for Crux oppfølgingssenter er et lappeteppe av tilskudd, der utfordringen er forutsigbarhet i inntekter. Derfor var det svært kjærkommen da de nylig mottak en pengegave 25 000 kroner fra KAMI Collection. På UNG Crux er måltidsfellesskapet i fokus, fordi alle trenger å føle at de hører til i en gjeng, bli sett, hørt og forstått. Denne gaven vil dekke måltidene på UNG ut året!

Også Stiftelsen SR-bank ser viktigheten av arbeidet på UNG Crux. De har støttet arbeidet med 50 000 kroner. Pengestøtten skal brukes til allsidig idrettsaktiviteter, for at deltakerne skal få erfaring med ulike idretter og aktiviteter i et miljø med sosial støtte slik at de opplever mestring og livsglede.

Takk til KAMI Collection og Stiftelsen SR-bank for å bidra til at Sandnes blir en god kommune å bo i for barn, unge og voksne.

Oppdatert