Gå til innholdet

- Når jeg kommer inn i et lokale og ser Miljøbeviset på veggen, tenker jeg at her er det seriøse folk, sa ordfører Oddvar Skisland i Kristiansand, da CRUX Torridalsveien mottok beviset på godkjenningen.

Ordfører Oddvar Skisland og virksomhetsleder ved CRUX Torridalsveien i Kristiansand

Etter tre måneder som miljøsertifisert virksomhet, fikk CRUX Torridalsveien 17.desember beviset på godkjennelsen. Sammen med rundt 20 andre ulike virksomheter i Kristiansand, fikk vi høytidelig overrakt vårt sertifikat av ordfører Jan Oddvar Skisland. Vi var den eneste virksomheten i vårt slag, men mange håndverksbedrifter var blant annet til stede, som byggevarekjeden Montèr. Greit å vite om vi skal handle byggevarer. Det samme gjelder Princess, hvor vi innimellom kjøper sengetøy og håndklær.

Viser seriøsitet og teller ved anbud
Denne dagen ble det satt rekord i antall virksomheter som i løpet av siste halvår har gjennomført sertifisering. Ordfører Skisland kom med varme gratulasjoner og understreket viktigheten av den jobben vi gjør. Han understreket også at Kristiansand kommune jobber bevisst for å legge til rette for miljøarbeid og bærekraft. «Når jeg kommer inn i et lokale og ser Miljøbeviset på veggen, tenker jeg at her er det seriøse folk», meddelte han oss. I tillegg nevnte han at ved noen anbudsrunder teller miljøsertifisering inntil 50% i forhold til andre kriterier.

Samlingen ble avholdt i nyinnflyttede, ærverdige lokaler sentralt i Kristiansand, hvor Miljøfyrtårn har sitt hovedkontor. Leder for marked og kommunikasjon innledet samlingen, og gav oss innblikk i hvor stort fokus det etter hvert er blitt på bærekraft og miljøbevissthet i samfunnet generelt.

Til slutt fikk alle vi fremmøtte høytidelig overrakt sertifikatet fra ordføreren. På grunn av koronaen kunne vi ikke få noe gruppebilde, men enkeltvis sammen med ordføreren. Nå har vi beviset på veggen. - så i fortsettelsen blir det nå viktig å bevise at vi er utmerkelsen verdig!

miljofyrtarn-plakat

Gunnveig S. Rykkelid
Virksomhetsleder

Oppdatert