Gå til innholdet

Tirsdag 5.april møtte barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) deler av arbeidsutvalget til Ideelt Barnevernsforum (IB). Statsråden, og resten av den politiske ledelsen i Barne- og familiedepartementet, lyttet ivrig til IB sin situasjonsrapport for institusjonsbarnevernet, foreldre- og barn sentrene, fosterhjemstjenestene og det forebyggende arbeidet i ideell sektor.
Det ble et godt og spennende møte mellom barne- og familieminister Kjersti Toppe og Ideelt Barnevernsforum. Fv Anne-Lena Brustad, Heidi Brynhildsen, statsråd Kjersti Toppe og Asbjørn Sagstad.
Statsråd Kjersti Toppe tok også imot konkrete innspill fra IB som hun sa hun vil følge opp.

-Vi møtte en svært engasjert og lydhør statsråd. Toppe framhevet viktigheten av å ha de ideelle aktivt med på laget, i arbeidet med å utvikle et barnevern der barnas behov og perspektiv er i sentrum, uten fortjenestemotiv, sier seniorrådgiver i CRUX Asbjørn Sagstad. Han sitter også i IB sitt arbeidsutvalg.

De ga statsråden og Støre-regjeringen ros for Hurdalsplattformen, og målet om å «gå bort fra dagens konkurranse- og markedstenkning og erstatte denne med barneverntjenester drevet av det offentlige i langsiktig samarbeid med ideelle organisasjoner».

-Vi sa at statsråden kan regne med oss, og at IB er klare til å bidra i arbeidet med å konkretisere og virkeliggjøre denne målsettingen, sier Sagstad.

Statsråd Toppe ble også i møtet invitert på besøk til ett av de fem ideelle sentrene for foreldre og barn. Dette takket hun ja til over bordet.

- I samarbeid med statsrådens kontor vil vi nå legge til rette for et besøk over sommeren der representanter for alle de ideelle sentrene kan møte Toppe, sier Sagstad.

Han legger til at allerede tirsdag 24.mai blir det en nytt møtepunkt med statsråden, når hun skal ha åpningshilsen på dag to av IB-konferansen 2022

Oppdatert