Gå til innholdet

I løpet av 2021 vil nytt nettbasert kvalitetssystem være på plass og erstatte iCRUX. Nylig inngikk stiftelsen CRUX avtale med Netpower kvalitet.

- CRUX får et fullverdig kvalitetsstyringssystem som effektiviserer og forenkler forbedringsarbeid og internkontroll, og som ivaretar offentlige dokumentasjonskrav, forteller kvalitetsleder Marthe L. Espenes.

Systemet har fem moduler:
1. E-håndbok med inkludert HMS-håndbok
2. Dokumentbehandler med høring, revisjon og lesekvittering
3. Avviksbehandler
4. Risikohåndtering
5. Årshjulmodul med oppgaver, sjekklister og varslinger

Når og hvordan skal det tas i bruk i organisasjonen?
- Netpower kvalitet skal rulles ut tidlig i 2021. I hvilken rekkefølge modulene rulles ut har vi ikke landet på enda, sier Espenes. 

Hvorfor erstatter vi iCRUX med nytt system og ny leverandør?
- Flere delvis etablerte og planlagte funksjoner i iCRUX er reversert, og det er besluttet å se etter annen leverandør av kvalitetssystem. Bakgrunnen for dette var i hovedsak tekniske problemer, manglende bransjeforståelse og støtte fra leverandør. Systemet skulle kunne dekke en rekke områder, noe som viste seg ikke å være hensiktsmessig, forteller hun. 

Målet har vært å anskaffe et lettfattelig kvalitetssystem som viser helheten i stiftelsen CRUX, samtidig som man skal oppleve kvalitetssystemet som et godt verktøy for ansatte og ledere på alle nivåer. Systemet skal være enkelt og funksjonelt, og hjelpe oss å jobbe enhetlig, strukturelt og som styrer oss til målbar kvalitet. Kvalitetssystemet vil automatisk tilpasse seg skjermstørrelser, og passer like godt til PC, mobil og nettbrett.

Hva blir bedre med Netpower sitt kvalitetssystem?
- For å oppnå disse målene har vi sett etter en leverandør som kan gi oss et standard oppsett basert på bransjeerfaring og som kan gi tilfredsstillende opplæring. Med dette vil vi unngå fallgruver som å forsøke å løse komplekse tekniske og strukturelle utfordringer selv. Netpower kvalitet er stor leverandør av kvalitetssystem i helse og sosialsektoren, både til små og store foretak, legger Marthe L. Espenes til.

Hva kjennetegner dette systemet?
- Systemet har et godt i brukergrensesnitt. Det er intuitivt og brukervennlig, enkelt både for administrator, skriverbruker og sluttbruker. Netpower kan integreres mot andre systemer, og prosedyrer vil være tilgjengelig også på sikker sone. Vi vil få en HMS-håndbok som vil bli tilpasset hver virksomhet, understreker Espenes.

Ved å legge HMS-håndboken i samme system som øvrig kvalitetsdokumentasjon vil brukeren ha ett og samme brukergrensesnitt å forholde seg til, og hvor avvik, risikovurderinger, oppgaver, årshjulsaktiviteter er koblet sammen. Netpower har også funksjonalitet for «utvidede dokumenter» hvor hver virksomhet/enhet/avdeling kan påføre sine tillegg på fellesprosedyrer.

Hva skjer med intranettfunksjonen som delvis var ivaretatt på iCRUX?
- Vi ser på løsning for både intranettfunksjonen, FDV-modulen (eiendom, utstyr, prosjekter, leverandører) som iCRUX også ivaretar, sier Espenes.

Vi ønsker Netpower velkommen som samarbeidspartner i prosessen med implementering av systemet samt mot stiftelsen CRUXs enhetlige kvalitetskultur. Dette blir bra!


Oppdatert