Gå til innholdet
08a5149_highres-2

Det er stadig behov for fosterhjem i Steinkjer og omegn. Hvis du vurderer å åpne hjemmet ditt for barn som trenger en trygg hverdag, håper vi du velger å samarbeide med CRUX.

God opplæring og tett veiledning
Fosterhjemmene våre får god opplæring og veiledning. Hvert hjem får en fosterhjemskonsulent som følger opp hjemmet og koordinerer det faglige arbeidet rundt barnet/ungdommen. Fosterhjemmene inngår også i et fagmiljø med andre fosterfamilier. I CRUX legger vi vekt på høy grad av tilgjengelighet og faglig kvalitet i vår oppfølging av fosterhjemmene, og tenker det er viktig å ha et kvalitetsmessig godt tilbud til barn som trenger gode forsterkede fosterhjem. Her kan du lese mer om å være fosterhjem i CRUX hjem - Steinkjer 

Hjemmebaserte tjenester
I tillegg til oppfølging av våre forsterkede fosterhjem og beredskapshjem, jobber vi også med hjemmebaserte tjenester på vegne av ulike kommuner. Vi tilbyr veiledning av kommunale fosterhjem, tilsyn, veiledningstjenester og kursing for å nevne noe. 

Om avdelingen

CRUX hjem – Steinkjer
startet høsten 2019, og er vår nyeste avdeling. Vi satser på rekruttering av flere fosterhjem her, slik at vi kan få et større fellesskap som kan gi tilbud til flere sårbare barn som trenger et trygt hjem. 

Ta kontakt!
Har du spørsmål om søknad om plass, eller ønsker en uformell prat om å være fosterhjem i CRUX? Ta gjerne kontakt med oss så kan vi sammen finne ut om det er noe som passer for deg og din familie. Våre lokaler ligger i Steinkjer sentrum. 

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Barnevern
CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud:

  • Barnevernsinstitusjoner 
  • Fosterhjem og besøkshjem
  • Sentre for foreldre og barn 
  • Hjelpetiltak i hjemmet
  • Oppfølgingstilbud til ungdom.

CRUX tjenester innen andre fagfelt
Stiftelsen CRUX driver også tjenester innen:

  • Psykisk helsevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester med blant annet bo- og arbeidstrening etter endt soning eller behandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med utviklingshemming.

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)

Oppdatert