Gå til innholdet
Vi ønsker et godt samarbeid og tett dialog med pårørende.
KirkensSosialtjeneste_005

Vi er i nær dialog med de foresatte gjennom hele året, for å følge opp og jobbe mest mulig i samme retning som i hjemmet. En gang i året inviterer vi til foreldremøter og samtaler. Ellers arrangerer vi fest to ganger i året hvor alle pårørende og boligkontakter blir invitert.

Noen korte fakta

  • Tilbudet vårt er til voksne med utviklingshemming som har flyttet i egen bolig.
  • Vi jobber med hverdagslige gjøremål, slik som matlaging og rengjøring m.m. og har tilbud om fysisk aktivitet, utflukter, musikk og formingsaktiviteter av ulike slag.
  • Aktivitetshuset er åpent mandag til fredag mellom kl. 08.15–15.00.
  • Sommerstengt i julida alle våre brukere og ansatte har sommerferie. 
Oppdatert