Gå til innholdet
Vi ønsker et godt samarbeid og tett dialog med pårørende.
KirkensSosialtjeneste_005
Vi er i nær dialog med de foresatte gjennom hele året, for å følge opp og jobbe mest mulig i samme retning som i hjemmet. En gang i året inviterer vi til foreldremøter og samtaler. Ellers arrangerer vi fest to ganger i året hvor alle pårørende og boligkontakter blir invitert.

Aktivitetshus
Tilbudet vårt er til voksne med utviklingshemming som har flyttet i egen bolig. Vi jobber med hverdagslige gjøremål, slik som matlaging og rengjøring m.m. og har tilbud om fysisk aktivitet, utflukter, musikk og formingsaktiviteter av ulike slag.

Åpningstiden er fra kl. 08.15–15.00 fra mandag til fredag.

Sommerstengt i juli
I juli måned er aktivitetshuset stengt, da har alle våre brukere og ansatte sommerferie. 
Oppdatert