Gå til innholdet
Ønsker du en meningsfull oppgave på fritiden og gjøre en forskjell for andre? Oppfølgingssenterne i CRUX har bruk for deg, enten du har litt eller mye tid. Du kan bidra med din erfaring, fagkompetanse og med den du er. Du kan komme på tidspunkt som passer best for deg, eller ha faste avtaler.
cruxordforermedfrivilligeogansatte1
Som frivillig medarbeider bidrar du på en annen måte enn våre ansatte fagpersoner. Du er viktig for miljøet, hvor våre deltakere får utvidet sosialt nettverk og kontakt med stabile ressurspersoner som gir omsorg og setter grenser. Som frivillige kan du være med på turer, bidra i matlaging, dataundervisning, kunstneriske aktiviteter eller arbeidsrettet tiltak for å nevne noe. Du kan bruke din kompetanse og samtidig lære noe nytt selv.  

Uvurderlig innsats
Stiftelsen CRUX har mange frivillige medarbeidere som er tilknyttet oppfølgingssentrene våre. De gjør en stor innsats som utgjør et betydelig antall årsverk. Uten dem hadde vi ikke kunnet opprettholde det mangfoldige tilbudet til våre deltakere.  

Ta kontakt!
Vi trenger frivillige medarbeidere. Kunne det være noe for deg? Alle frivillige følges opp av virksomheten man er tilknyttet og signerer en taushetserklæring. Ta gjerne direkte kontakt med oppfølgingssenteret i ditt nærmiljø for mer informasjon.
Oppdatert