Gå til innholdet
Ønsker du en meningsfull oppgave på fritiden? Vi har bruk for deg enten du kan bruke mye tid eller litt tid. 
cruxordforermedfrivilligeogansatte1
I CRUX er vi så glad i våre frivillige medarbeidere. Her har en fin gjeng ved CRUX Tilja i Skien fått besøk av ordfører Hedda Foss Five. 
Som frivillig medarbeider bidrar du på en annen måte enn våre ansatte fagpersoner. Du er viktig for miljøet, hvor våre deltakere får utvidet sosialt nettverk og kontakt med stabile ressurspersoner som gir omsorg og setter grenser. Som frivillige kan du være med på turer, bidra i matlaging, dataundervisning, kunstneriske aktiviteter eller arbeidsrettet tiltak for å nevne noe. Du kan bruke din kompetanse og samtidig lære noe nytt selv.  

Uvurderlig innsats
Stiftelsen CRUX har mange frivillige medarbeidere som er tilknyttet oppfølgingssentrene våre. De gjør en stor innsats som utgjør et betydelig antall årsverk. Uten dem hadde vi ikke kunnet opprettholde det mangfoldige tilbudet til våre deltakere.  

Ta kontakt!
Vi trenger frivillige medarbeidere. Kunne det være noe for deg? Alle frivillige følges opp av virksomheten man er tilknyttet og signerer en taushetserklæring. Ta gjerne direkte kontakt med oppfølgingssenteret i ditt nærmiljø for mer informasjon.
Oppdatert