Gå til innholdet

CRUX gikk til topps i anbudskonkurransen til Askøy kommune om kjøp av hjemmebaserte hjelpetiltak for utsatte barn og ungdom. Det er CRUX oppfølging – Styve som skal levere tjenestene, med oppstart denne sommeren.

Fungerende avdelingsleder Kristin G. Wiig er glad for at de nå kan utvide tjenestetilbudet til Askøy kommune.

Dette er en rammeavtale med to års varighet, med opsjon på forlengelse i ytterligere fire år.

Eneste ideelle tilbyder og topp score
Det var fire tilbydere i konkurransen, med CRUX som eneste ideelle aktør. To store kommersielle konsern (Humana og Aberia) som i dag driver stort på barnevernfeltet la også inn anbud. CRUX oppnådde fullt poengscore, det vil si 10 av 10 oppnåelige poeng, ut fra tildelingskriteriene: kompetanse, leveransebeskrivelse og pris.

Om punktet kompetanse kommenterte Askøy kommune dette: «CRUX tilbyr en sammensetning av kompetanse som overstiger det de øvrige leverandørene har vist til. Særlig gjelder dette erfaring, grunnet bredden hos tilbudt personell»

Den faglige besvarelsen ble utarbeidet av dyktige medarbeidere i CRUX oppfølging – Styve, under ledelse av fungerende avdelingsleder Kristin G. Wiig.

- Jeg er svært trygg på kompetansen vi har i CRUX oppfølging – Styve. Flere har, eller holder på med, videreutdanning og har erfaring fra arbeid i kommune- og spesialisttjenesten. I tillegg til medarbeidere med høyskoleutdanning har noen også relevant utdanning fra universitetet. Vi har spredning i alder, kulturell bakgrunn og en kjønnsfordeling med 7 menn og 10 kvinner. Alt i alt tilsier dette at vi kan tilby våre tjenester på en individuell og tilrettelagt måte for utsatte barn og ungdom, forteller Kristin G. Wiig.

Stor takk rettes til flere
- Det har vært en lærerik konkurranse og forhandlingsprosess, med samarbeid på tvers av virksomhetene i CRUX. Anbudsprosessen ble ledet på en trygg måte av seniorrådgiver Asbjørn Sagstad på hovedkontoret, tross unntakstilstanden med covid-19 som har pågått i flere måneder. Vi ser nå fram til å etablere et godt samarbeid med vår nye oppdragsgiver i Askøy kommune, sier hun.

Videre takker hun også avdelingsleder Marita Ryland som i 15 år har vært med å bygge opp avdelingen i samarbeid med dyktige medarbeidere som fortsatt har tilhørighet til CRUX oppfølging – Styve. Det solide oppfølgingsarbeidet som over mange år har blitt bygget opp i Bergen, har gitt CRUX et godt omdømme.

- Jeg kjenner jeg er stolt av å være del av et varmt og inkluderende arbeidsmiljø med medarbeidere som går en mil lenger, når det er behov for det, sier Kristin G. Wiig.

 

 

 

 

 

 

Oppdatert