Gå til innholdet

I kongens tale til folket om koronaepidemien brukte han ord som uvirkelig, fremmed og skremmende når han skulle beskrive folks opplevelse av det vi nå står midt oppi. Det er fint å beskrive ting sånn som de er, tenker jeg, ikke pynte på det eller late som. Her er kongen et godt forbilde for oss i CRUX.

Mange av våre pasienter/deltakere/ungdom er godt kjent i dette terrenget. De vet hvordan det er når ting vakler rundt en. På den måten har de mye å lære oss.  Men deres erfaring kan også gjøre dem ekstra følsomme, og de trenger at vi tilfører dem trygghet og forsvarlige tjenester så langt vi rår. 

Epidemien minner oss på at også vi er sårbare, at vi er avhengige av hverandre for å ha det bra, og at vi må samhandle og kommunisere på gode måter for å nå frem til hverandre. Vi visste det selvfølgelig fra før, men nå, når vi møter på noe som kan være så pass skremmende og uforutsigbart, gjelder det å være ekstra bevisst. Vi er i samme båt, syk eller frisk, gammel, ung, pasient, ansatt, frivillig, risikoutsatt eller ikke - vi trenger hverandre. Da blir det også tydelig hva som er vår styrke som nasjon, og som organisasjon. Stikkordene her er tillit, dugnadsånd og deling av informasjon.

Mitt inntrykk av det som skjer rundt omkring i virksomhetene i CRUX er at folk bretter opp ermene og trår til for hverandre, og at vi også bidrar til den store dugnaden i solidaritet med dem som er aller mest sårbare.

Oppfølgingssentrene i seksjon oppfølging er stengt ned for fellesaktiviteter, men følger opp deltakere individuelt. På institusjonene og i CRUX oppvekst hjem og oppfølging er det tilnærmet normal drift, samtidig som flere er i karantene og en har beredskap for mulige scenarier videre. På hovedkontoret har de aller fleste hjemmekontor, men vi er absolutt operative på tlf., e-post, Skype eller Teams. Det er opprettet 3 beredskapsteam; ett team rundt generalsekretær, som består av GS-ledergruppe, og ett team rundt hver av seksjonslederne. Disse teamene møtes hyppig og  behandler spørsmål av overordnet karakter for stiftelsen og seksjonene, pluss at de legger føringer for praksis i virksomhetene.  Dialogen med Bufdir og helseforetakene er på plass, og de lokale lederne mottar veiledning og oppfølging etter hvert som problemstillinger dukker opp. I en såpass usikker situasjon som vi er i nå, ønsker vi å være tydelig og relevant med den informasjonen som går ut til organisasjonen. Derfor er det avgjørende at viktig informasjon eller spørsmål som oppstår formidles i linjen, til nærmeste leder, slik at aktuell info går til riktig ansvarsnivå.

Til slutt vil jeg bare takke alle for at dere er så konstruktive og fine som dere er.

Vi står helt sikkert overfor tøffe tak fremover, men vi klarer dette, vi !

Med vennlig hilsen
Helmuth M. Liessem
Generalsekretær

Oppdatert