Gå til innholdet

"Barnevernet er gitt myndighet til å foreta inngripende tiltak til beste for barn i familier i krise. De driver offentlig myndighetsutøvelse på vegne av felleskapet. Likevel har myndighetene over år lagt til rette for at det har utviklet seg et marked for kjøp og salg av tjenester til nettopp barnevernet." 
Barns livsvilkår skal ikke reduseres til varer på et marked er overskriften på kronikken. (Pawel Kajak/Getty Images/iStockphoto)
Slik starter felleskronikken av Ideelt Barnevernsforum (IB), Landsforeningen for Barnevernsbarn (LFB), FO, Fagforbundet og For Velferdsstaten som ble publisert i Dagsavisen i dag. De løfter fram Hurdalsplattformen og de politiske målene om et offentlig og ideelt drevet barnevern. I oppfølgingen av målene etterlyser aktørene økte bevilgninger til barnevernet - både det kommunale og statlige.

Les hele kronikken her 
Oppdatert