Gå til innholdet
I ditt hjem kan et fosterbarn finne den alminnelige hverdagen det trenger og få utvikle seg. Har du plass til et barn som trenger en trygg familie? 
gutt-i-sofa
Barna trenger voksne som ser dem slik de er.             
(Tilbake til JOBBE I CRUX)

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en lengre periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Det viktige er trygghet, kjærlighet, stabilitet og rammer med voksne som ser. Slik at barn kan få være barn. 

Ta fosterhjemstesten!
Vurderer du/dere å bli fosterhjem? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale, eller ta fosterhjemstesten. Den tar to minutter å gjennomføre, og er helt uforpliktende.

Hvordan bli fosterhjem
For å bli fosterhjem må dere gå på fosterhjemskurs og bli godkjent som fosterhjem. Det kreves  politiattest og helseattest. Alle som ønsker å bli fosterforeldre blir vurdert. 

Hvem kan bli fosterforeldre?
Fordi fosterbarn er ulike, trenger vi også fosterhjem som er ulike, - som har forskjellig kulturbakgrunn og ulike interesser. Det er behovene til det enkelte barn som er styrende ved valg av fosterforeldre. 

Felles er at fosterforeldre har god omsorgsevne og overskudd til andre. Vi søker etter rause og tydelige voksne som er tålmodige og løsningsorientert, og som er villige til å ta imot veiledning. For å bli fosterforeldre må en ha god helse og en stabil familiesituasjon. Det er viktig at begge foreldrene er motiverte og at egne barn er innstilte på å ta imot fosterbarn.

Fosterhjemskurs 
Ønsker dere å lære om fosterhjemsarbeid, om barns utvikling og tilknytning? Meld dere på vårt  fosterhjemskurs. Det er gratis og uforpliktende. Det kan være en god måte å finne ut om fosterhjemsarbeid er noe for deres familie. Fosterhjemskurset er et erfaringsbasert kurs som bygger på ulik teori og metoder innen barnevernfeltet. Det er et kurs med en kombinasjon av teori, film, rollespill og gruppeoppgaver.

Fosterforeldrene skal i løpet av kurstiden bli enda mer kjent med seg selv, og som ektepar. Vi forteller hvordan barn/ungdom har vært utsatt for omsorgssvikt, skader de har fått av å leve slik og hvordan det er å leve med to familier. Videre diskuterer vi verdier og holdninger i fosterhjemsarbeidet, hvordan hjelpe barna og ungdommene med det de strever med, hvordan legge til rette for at fosterhjemmet skal være en trygg base for barna, og om å lære barna nye ferdigheter. 

Oppfølging av hjemmene

Familiene får oppfølging fra våre fagkonsulenter ved besøk i hjemmet, på telefon og gjennom veilednings- og opplæringssamlinger. Hjemmene kan ta kontakt når de har behov. Oppfølgingen har som mål å dyktiggjøre fosterforeldrene for å sikre god omsorg og utvikling hos barnet og skape opplevelse av fellesskap og tilhørighet.

Økonomisk godtgjørelse
Den ene voksne vil få oppdragsgodtgjørelse etter utdanning og erfaring. I tillegg følger pensjons– og forsikringsordning som oppdragstaker. Utgiftsgodtgjøringen er skattefri og skal blant annet dekke utgifter til: mat, klær, lek, ferie, fritid, hus, strøm, reise, telefon, media etc. Fosterhjemmene mottar barnetrygd.&nb

Oppdatert