Gå til innholdet
bolig

I tillegg til å drive et akutt overnattingstilbud for bostedsløse småbarnsfamilier i Trondheim, driver vi også et boligtiltak for vanskeligstilte mennesker i samme kommune.

Dette er for de som av ulike årsaker sliter med å finne en egnet bolig, både på det private og kommunale markedet. Vi har ett boligtiltak for dem, deer vi kan tilby et trygt og godt boligtilbud med oppfølging av ansatte.

Ved oppfølgingssentrene i CRUX jobber vi også med at våre deltakere skal klare å beholde boligen sin, slik at den kan bli et varig hjem.

CRUX boligtiltaket Hørløcksveg (Trondheim)
Boligtiltaket (2003) har 8 leiligheter. Leilighetene leies ut til vanskeligstilte, i samarbeid med Trondheim kommune.

CRUX Moholt (Trondheim) 
Et akutt overnattingstilbud (2019) til bostedsløse småbarnsfamilier og enslige i Trondheim. Beboerne hos oss er her på korte opphold, alt fra en dag til maksimum en uke. 

 

Oppdatert
huset-utvendig-med-flagg
Våre viktigste samarbeidspartnere ved de boligsosiale tiltakene er kommunene og Husbanken.
DSC_0017