Gå til innholdet
Vi er opptatt av å gi de pårørende som ønsker det informasjon om vårt tilbud. En av våre frivillige medarbeidere har også pårørendeerfaring, og kan bidra inn i samtalene.
 
ektepar
CRUX Hamartiltakene har ikke et eget tilbud til pårørende, men dersom deltager ønsker det, har vi kontakt med pårørende i forbindelse med førstegangssamtaler, ansvarsgrupper eller for en liten prat. 

Pårørende er ofte en ressurs i deltakerenes liv, og det er viktig med gode relasjoner for å få til endring i livet. Er du pårørende og ønsker en prat om dette, eller har behov for samtale egen del? Ta gjerne kontakt.  
Oppdatert