Gå til innholdet
Vi ser på familie og pårørende som viktige ressurser i ungdommens liv, og ønsker tett kontakt med pårørende.
to-jenter
Det er viktig at nettverk og familie involveres i hverdagen til våre ungdommer.
  • Vi jobber for å stimulere til positiv kontakt og samhandling mellom familie og ungdom. 
  • Hver uke blir foreldre/foresatte ringt opp og informert om hvordan uka har vært. Hvis noen ønsker tettere kontakt legger vi til rette for det. 
  • Foreldre og foresatte inviteres til å delta i ansvarsgruppemøtene.

Besøk av pårørende
Pårørende er velkommen til å komme på besøk. På grunn av mange gjøremål, og flere beboere, er det viktig at dere kontakter avdelingen i forkant og gjøre en avtale. Slik kan vi på best mulig måte tilpasse oss et besøk. Vi har også mulighet for å tilby overnatting. Det kan også legges til rette for at familie og ungdom får bo sammen under besøket, og da skjermet fra de andre beboerne.

Pårørende kan alltid ta kontakt med oss om det er behov for å drøfte temaer som berører vårt arbeid med ungdommen. Vi vil komme dere i møte på dette så langt det lar seg gjøre.
Oppdatert