Gå til innholdet

Søndag 30. april var det ni år siden Café Hjerterknekten startet opp i Steinkjer. Jubileet ble feiret med servering av gratis kake i to dager. 

I to dager fikk gjester på Cafe Hjerterknekten, som CRUX Jarlegården driver, servert gratis kake!
Cafeen er både en arbeidstreningsplass for de som trenger det, og et springbrett ut mot ordinært arbeidsliv. I løpet av de ni årene har seks lærlinger fått fagbrev, fire har fått kompetansebevis og 55 personer har vært på arbeidstrening.

Café Hjerterknekten er et samarbeidsprosjekt mellom stiftelsen CRUX og Nav, der CRUX Jarlegården oppfølgingssenter i Steinkjer har ansvar for driften og følger opp arbeidsgiveransvaret. 

Vi gratulerer hele gjengen på cafeen med jubileet som gjør en kjempejobb!

boller
Oppdatert