Gå til innholdet
08a6428_highres
Ta gjerne kontakt med oss!

Ingvill Elvestad Meltvedt
Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt
Tlf. 472 32 769
i.e.meltvedt@stiftelsencrux.no
 
ingvill-revidert
Last ned 

Helmuth M. Liessem
Generalsekretær 
Tlf. 970 66 127 / 23 32 75 50
h.liessem@stiftelsencrux.no
 
2023
Last ned 

Lokale pressekontakter

Nøkkeltall i CRUX

Det er over 600 ansatte i CRUX. I tillegg har vi over 170 aktive frivillige medarbeidere som bidrar med en stor innsats som tilsvarer betydelig årsverk. Gjennom samarbeidsavtaler med ulike frivillige organisasjoner og menigheter, bidrar også over 50 andre frivillige inn i våre virksomheter. 

Inntekter
Stiftelsen CRUX driver non-profit, og eventuelle overskudd føres tilbake til virksomheten. Inntekter kommer i hovedsak fra samarbeidsavtaler med offentlige etater og søknader om støtte. Andre inntekter kommer fra leieinntekter, salg av tjenester, tildelinger fra legater og stiftelser samt gaver fra menigheter, enkeltpersoner eller bedrifter. 

Mål
Virksomheten skal bedre livskvaliteten for mennesker som trenger det.Oppdatert