Gå til innholdet

Løsningsorienterte medarbeidere som samarbeider på tvers av avdelinger heier vi på i CRUX. I høst har to avdelinger i CRUX oppvekst - hjem gått sammen og arrangert felles fosterhjemskurs. 

Familier fra Bergen og Trøndelag på felles fosterhjemskurs i Trondheim.

I september gikk CRUX hjem - Steinkjer og CRUX hjem – Bergen sammen om å kjøre felles fosterhjemskurs. Det gikk over en helg og ble lagt til Trondheim. På kurset deltok tre familier fra Trøndelag og to familier fra Bergen, som ønsket å lære mer om fosterhjemsarbeid for å vurdere om dette var noe for dem. 

Hvorfor gjorde dere dette «grepet»?
- Primært gjorde vi dette for å få en større gruppe hvor flere erfaringer og meningsutvekslinger kommer frem underveis i kurset. Med tre fagkonsulenter blir det også en mer dynamisk opplæring hvor alle bidrar med sitt. Det er første gang at vi har samlet avdelinger på tvers i et fosterhjemskurs. Vi var derfor veldig spente på hvordan det ville fungere, forteller Kristin Carlsson, fagkonsulent ved CRUX hjem - Steinkjer.

Etter en lang og tettpakket lørdag ble alle invitert til en felles middag, som ble en veldig fin avslutning på dagen. Søndag fikk kursdeltagerne møte fosterfamilier fra Trøndelag og Bergen på Teams. De stilte dem mange spørsmål og fikk mye informasjon fra to strålende fosterfamilier som bød på seg selv. Dette gjorde sterkt inntrykk på dem, og ga uttrykk for at dette var et godt innslag på slutten av kurset. 

Hvilke erfaringer sitter dere igjen med?
- Det fungerte godt å slå sammen disse to gruppen fra Bergen og Trøndelag. De ble delt inn på tvers av lokasjonene i ulike gruppearbeid. Det ga kursdeltagerne positiv respons på, og fortalte at de hadde snakket mye sammen underveis i kurset. I evalueringsskjemaene kom de med mange gode tilbakemeldinger på rammene, innhold og faglig sterke kursholdere. Utfordringen med å flytte kurset geografisk, er at det må gjennomføres på kortere tid. Når alt skal inn i løpet av en helg, blir det tett program. Både kursholdere og deltagere mente det ble veldig komprimert, og litt for lite tid til å gå gjennom ulike gruppearbeid. Det var noe kursdeltagerne også savnet mer tid til. Men alt i alt er vi godt fornøyd med gjennomføringen, sier Carlsson.

fagradgivere-med-felles-fosterhjemskurs-2Fagkonsulenter Kristin T. Carlsson (Steinkjer), Hege G. Kulsås og Wenche R. Valen (Bergen).  

Oppdatert