Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX har over 600 ansatte og mange frivillige. Hovedkontoret er lokalisert i Storgata 10 B i Oslo sentrum, og har ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak. 
nart-bilde
Hovedkontoret ivaretar mange oppgaver, og er organisert slik at alle virksomhetene i stiftelsen er koblet til èn av to tjenesteområder som vi kaller:
1) CRUX helse og oppvekst 
2) CRUX mestring og fellesskap 
De to tjenesteområdene ledes av direktører. I tillegg har hovedkontoret støttefunksjoner innen: HR, kommunikasjon, økonomi, eiendom, kvalitet og IT. Den daglige ledelsen av hovedkontoret ivaretas av generalsekretær. 

Her finner du oss
Storgata 10 B, 0155 Oslo
- inngang Skippergata, vis a vis The Hub hotel

Kontaktinformasjon
Ansatte på hovedkontoret

Tjenesteområder i stiftelsen CRUX

  • Barnevern: Barnevernsinstitusjoner, fosterhjem, beredskapshjem, besøkshjem, veiledning av familier, senter for foreldre og barn, hjelpetiltak i hjemmet og oppfølgingstilbud til ungdom
  • Klinikk for psykisk helsevern
  • Klinikker for rus- og avhengighetsbehandling
  • Oppfølgingstjenester etter endt soning, behandling eller som er ute av skole og arbeidsliv
  • Værested
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Aktivitetshus for mennesker med psykisk utviklingshemming

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

Det finnes alltid muligheter                  Helhjertet og Raus. Dristig og Solid.
(slagord)                                             (kjerneverdier)

Oppdatert