Gå til innholdet
CRUX Hamartiltakene tilbyr oppfølging av personer som ruser seg daglig, og de som har kommet videre i sin rehabilitering. 
ung-mann-
Vi tilbyr mange type tjenester. Ill.foto
CRUX Barm oppfølgingssenter 
Vi tilbyr oppfølging etter soning, etter institusjonsbehandling, samt hjelp til de som ønsker å bryte med sitt rusmisbruk. Vi jobber langsiktig med deltakerens livssituasjon som bolig, helse, arbeid/utdannelse og nettverk. 

CRUX Arbeideren
Lavterskel tilbud til mennesker i aktiv rus i Hamar og Stange kommune. Vi tilbyr et godt sted å være, varme måltider, helsetilbud og hjelp til å komme i kontakt med ulike hjelpeinstanser.

CRUX flyttebyrå
Vi tar på oss flytteoppdrag og avfallshåndtering for både privatpersoner, bedrifter og kommuner. Flyttebyrået er også en arbeidstreningsarena som kan hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet. 

Matutdeling
Tirsdag til fredag deler vi ut god og variert mat til enkeltpersoner og familier som trenger det, i Hamarområdet.

Oppfølgingsklassen
Skoletilbudet "Oppfølgingsklassen" drives i samarbeid med Storhamar vgs., og finansieres i hovedsak av Innlandet fylke. Dette er et tilbud til deg som er, eller har vært, knyttet opp mot  Kriminalomsorgen.

Kompetanse
Våre ansatte og frivillige medarbeidere har god og ulik kompetanse. Vi er opptatt av tverrfaglighet og erfaringskompetanse. Både ansatte og våre frivillige deltar på samlinger, veiledning og fagdager.

Brukermedvirkning
CRUX Hamartiltakene har utarbeidet egen serviceerklæring, planer for arbeid med brukermedvirkning og samtykkeerklæringer. Vi arbeider med brukermedvirkning på flere nivåer.

Organisering
Virksomhetsleder rapporterer til direktør ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX i Oslo. Det ledes av generalsekretær, og har et bredt spekter av oppgaver, med et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.
Oppdatert