Gå til innholdet
Ideelt Nettverk (IN) ble stiftet 2. september 2011 og samler sentrale ideelle aktører innen helse- og sosialområdet.
IN samler sentrale ideelle aktører innen helse- og sosialområdet, for sammen å få større politisk tyngde enn virksomhetene har hver for seg.

IN vil være et talerør for de ideelle organisasjonene i nettverket i direkte dialog med politiske myndigheter og partier. Stiftelsen CRUX (tidligere Kirkens Sosialtjeneste) var en av initiativtakerne til å danne nettverket.

Ideelt Nettverk sine hovedoppgaver
1. Å utvikle nye modeller for partnerskap mellom det offentlige og ideelle organisasjoner

2. En tverrpolitisk plattform for kontrakter med ideelle organisasjoner som gir de ideelle organisasjonene langsiktige og forutsigbare rammebetingelser.

3. At kontraktene må inneholde bestemmelser der oppdragsgiver gir full dekning for faktiske pensjonskostnader – inklusive både årets og framtidige reguleringspremier

Medlemsorganisasjoner i IN 
 • Frelsesarmeen 
 • Stiftelsen CRUX (tidligere Kirkens Sosialtjeneste) 
 • Blå Kors Norge 
 • Kirkens Bymisjon
 • N.K.S. Kløverinstitusjonene AS 
 • Lukas Stiftelsen 
 • Stiftelsen Betanien i Alta 
 • Stiftelsen Betanien, Oslo 
 • Nordre Åsen Støttelaget for utviklingshemmede i Oslo 
 • Stiftelsen Furukollen Psykiatriske Senter 
 • P22
 • Manifestsenteret

Ideelt Nettverk vil samarbeide med organisasjoner og andre nettverk som er opptatt av de ideelle organisasjonenes situasjon, som for eksempel Virke og Frivillighet Norge. Ideelt Nettverk vil ha minst to medlemsmøter pr år. Medlemsmøtet drøfter og fastlegger nettverkets fokusområder samt velger arbeidsutvalget som representerer nettverket utenom medlemsmøtene. 

Arbeidsutvalget 
Lindis Evja, Frelsesarmeen
Mette Kalve, Kirkens Bymisjon
Anne Mari Jakobsen, Norsk Luftambulanse
Finn Arctander, Fossumkollektivet
Helmuth M. Liessem, stiftelsen CRUX

Oppdatert