Gå til innholdet

Vi ber alle ansatte om å lese "Arbeidsgivers holdninger ved fare for smitte".
Arbeidsgivers holdninger ved fare for smitte

Stiftelsen CRUX, på lik linje med andre, må ta stilling til hvordan vi håndterer dette som organisasjon og arbeidsgiver. På bakgrunn av situasjonen med smittespredning av Koronaviruset gis det hermed opplysninger om forholdsregler og tiltak som skal effektueres ved stiftelsens virksomheter:

Vi foretar ikke tjenestereiser utenfor Norge i en tid fremover. Videre unngår vi håndhilsning, klemmer og nærkontakt. Vi finner andre måter å hilse på. Vi fortsetter å følge nasjonale råd mht. til hygiene og smitteverntiltak.

Vi deltar ikke ved eller arrangerer konferanser, kurs, samlinger etc. Vi foretar ikke innlands flyturer med mindre det er strengt nødvendig. Dvs. at vi unngår plasser med folkemengder. Det er en unødvendig risiko å ta. Møtevirksomhet og samhandling internt og eksternt løses elektronisk i størst mulig grad (telefon, mail, Face Time, Skype etc.).

Arbeidsgiver fraråder sterkt å reise privat til land og områder hvor det er fare for smitte. Hvis enkelte ikke skulle følge anbefalingen vil arbeidsgiver vurdere tiltak. Hvis ansatte har vært i nærheten av personer som viser seg være å smittet – orienter din nærmeste leder. Din nærmeste leder vil da vurdere evt tiltak.

Helsepersonell ved stiftelsens klinikker følger helseforetakenes praksis om 14 dagers karantene ved hjemkomst fra smitteområder.

Smittekontaktpunkt identifiseres og beskrives (for eksempel «dørhåndtak», «fjernkontroll», «tastatur», etc.). Vask av inventar og utsyr foretas av ansatte ved avdelinger og administrasjonslokaler kontinuerlig, gjerne med signerings- skjema slik at kontinuitet sikres. Bruk desinfeksjonsmidler, VIRKON eller lignede. Vurder og iverksett øvrige smittereduserende tiltak tilpasset den enkelte avdeling / arbeidsplass.

Virksomhetsledere, sammen med den respektive ledergruppe, lager handlingsplan for sitt område i hht:
1) Lokasjon for isolasjon ved smittespredning
2) Bemanning (vanlig senario er å se for seg et fravær av personalressurser på 25% over tid)
3) Beredskapsutstyr (i dette tilfelle desinfeksjonsmidler, smittevernsutstyr etc.)
4) Besøksordninger
5) Møtevirksomhet, reisevirksomhet (på bakgrunn av føringer gitt innledningsvis)
6) Fellesaktiviteter ved avdelingene – hva må gjennomføres, hva kan utsettes / avlyses?
7) Kontinuerlig informasjonsinnhenting (FHI, hovedkontoret etc.)
8) Informasjonsformidling til brukere/beboere/pasienter om tiltak og forholdsregler (muntlig og skriftlig – plakater finnes tilgjengelig på helsedirektoratet sine hjemmesider).
9) Sikring av nødvendige matforsyninger
10) Andre virksomhetsspesifikke forhold som bør innlemmes

Når vi vurderer tiltak, er det ikke primært egen helse som er tema. Vi er stort sett i en form som gjør at vi klarer sykdommen. Det er hensynet til helsevesenets utfordringer, og faren for smitte til mer sårbare grupper som er hovedfokus.

Frykt for å bli smittet er ikke grunn for å melde seg syk. Ordinær forkjølelse og sesonginfluensa håndteres på ordinært vis- er man syk melder man derfor ifra til arbeidsgiver på ordinært vis.

Det er et felles ansvar å bidra til at helsevesenet ikke får en utvikling av sykdomsbildet som gir større kapasitetsutfordringer enn nødvendig.

Nå får Norge bruk for dugnadsånden og vi i CRUX er selvsagt med å tar vår del av samfunnsansvaret!

Vennlig hilsen

Generalsekretærens ledergruppe
Stiftelsen CRUX
Oppdatert