Gå til innholdet

Når mennesker med ulik bakgrunn går lange turer sammen, over flere dager, skjer det noe. Kan felles naturopplevelser, fysiske utfordringer og gode samtaler om livet, tro og tvil, bidra til endringer for mennesker som sliter?

 
Turglede, samtaler, realsjoner, mestring og fellesskap er noe av det pilegrimsprosjektet bidrar til.

Pionerprosjektet «Pilegrimer langs samme vei» er et samarbeid mellom stiftelsen CRUX og fem menigheter i Den norske kirke. Hver uke har rundt 50 deltakere fra CRUX oppfølgingssentre gått til sammen 60 turer i sine nærområder, deltatt på temasamlinger, forberedt seg og gjennomført pilegrimsturene. Mennesker med et liv preget av rusmiddelavhengighet, psykiske helseutfordringer, kriminalitet eller annen form for utenforskap, og 16 frivillige fra CRUX og menigheter i Tromsø, Steinkjer, Sandnes, Hamar og Skien. Pionerprosjektet ble delvis finansiert med innovasjonsmidler fra Kirkerådet.

«Takk for en fantastisk tur! Er så fornøyd med både de flotte folka, forståelsen, rausheten, engasjementet, humoren, samtalene, vennligheten, ja alt!!! Jeg vil bare tilbake på tur! Har lært mye, reflektert mye, flirt mye, gått mye, sett mye, nytt mye, spist mye, gjort mye. Takk for fine minner».
- Deltaker på «Pilegrimer langs samme vei»

Diakoni blir håndfast 
Grønnåsen menighet i Tromsø er en av dem som har deltatt i prosjektet. 

- Samarbeidet vårt med CRUX Huset her i Tromsø har gjort diakoni til noe håndfast. Menigheten kan bidra aktivt inn i prosjekter som er større enn det vi kan sette i gang på egenhånd. På grunn av dette prosjektet, er menigheten vår interessert i å samarbeide på andre diakonale områder, sier menighetsrådsleder Ingeborg Østrem Hellemo.

Flere av menighetene opplevde at de gjennom dette samarbeidet nådde bredere ut. Det diakonale arbeidet nådde utsatte grupper i lokalsamfunnet i større grad enn ellers. Biskopen i Nord-Hålogaland har tatt opp prosjektet som et eksempel til inspirasjon på bispedømmenivå.

- Det å være pilegrimer sammen er en fin inngang og et enkelt og tilgjengelig virkemiddel til samarbeid mellom menigheter og diakonale virksomheter, sier direktør i CRUX mestring og fellesskap, Ruth Ingrid Ulstein Bøe.

Å vandre alene uten å føle seg ensom 
Helge A. Færøvik er deltaker ved CRUX Tilja oppfølgingssenter i Skien, og deltok i pilegrimsprosjektet.

- Det skjer noe når man går tur sammen. Folk åpnet seg gradvis, og flere ga av seg selv og delte egne erfaringer. Jeg kom i kontakt med meg selv, egne savn og følelser på turen. Tanker og følelser jeg har unngått eller skjøvet til side, fordi de har vært for vonde å prosessere, trengte seg frem. På samme tid lo jeg mye, skravlet som en foss, gråt og vandret i stillhet. Det var en fin erfaring at selv om vi var en gruppe som gikk turer sammen, var det mulig å vandre «alene» uten å føle seg ensom, sier Færøvik.

Han synes det var flott å rigge leir sammen, prøve fiskelykken, fyre opp grillen og lage mat, utforske både gradene i badevannet og nærområdet.

-Jeg er veldig glad for at jeg ble med på dette. Jeg er ydmyk og takknemlig for alt det gode arbeidet som legges ned for at mennesker som sliter, som meg selv, får slike muligheter for opplevelser, legger han til.

Verdighet, livskvalitet og sosial kompetanse
Virksomhetsleder Darin Elvemo ved CRUX Huset i Tromsø, forteller at deltakerne fra dem uttrykte at samarbeidsprosjektet med Grønnåsen menighet ga dem mer verdighet. Nye bekjentskaper og vennskap bidro til livskvalitet, tiltrengt sosial kapital og opplevelsen av at vi alle er pilgrimer langs samme vei.

- Faste turer gjennom året har bidratt til nye relasjoner, samhold og åpne samtaler. Deltakerne ble kjent med sin indre styrke og evne til å gjennomføre. I tillegg til god fysisk og psykisk trening, har de blitt kjent med hverandre og knyttet tettere sammen som gruppe. Turene har gjort mange deltakere mer trygge og kjente i nærområdene. For en del har det banet vei for nye vaner, og noen har fortsatt å gå ukentlig etter pilegrimsturene, sier Elvemo.

Frivillige får dele kunnskap og turglede
Terje Hellmo deltok som frivillig i pilegrimsprosjektet fra Grønnåsen menighet i Tromsø.

-Etter mange år i menigheten, og som friluftsentusiast, har jeg mange ganger tenkt på hvordan kombinere denne interessen på en måte som var bra for meg og dem rundt meg. Svaret på dette fant jeg i «Pilegrimer langs samme vei». Her fikk jeg dele både min kunnskap og turglede, bidra til trygghet og sikkerhet. Jeg fikk oppleve at deltakere blomstrer, ble sterkere, og stadig mer ivrige på å fylle hverdagen med positive opplevelser som tur, sier Hellmo.

I tråd med FNS bærekraftmål 
Prosjektet ble en suksess. Samarbeidet mellom menighetene og oppfølgingssentrene førte til økt livskvalitet, sosial kapital og mestringsmuligheter for mennesker i utfordrende livssituasjoner. Det ble skapt et lokalt samarbeid og engasjement der pilegrimsaktiviteten videreføres, og det ligger godt til rette for mer samarbeid. Det ble skapt arenaer der felles aktiviteter bidro til inkludering, større nettverk for deltakere og engasjement på hverandres arenaer. Deltakerne opplevde aktive medborgerskap og prosjektet har medført verdiskapning i fem lokalsamfunn i tråd med FNs bærekraftmål. Flere frivillige som ble rekruttert gjennom menighetene, har fortsatt sitt frivillige engasjement i CRUX etter at prosjektet tok slutt.

Oppdatert