Gå til innholdet

I går gjennomførte regjeringen presskonferanse hvilket gir oss behov for å tydeliggjøre informasjon til våre medarbeidere.

 

CRUX forholder seg fortsatt til nasjonale føringer vedrørende den pågående pandemien.

Det er viktig å merke seg at dersom en ansatt velger å oppsøke et land som det frarådes å reise til som følge av smittefare, og som medfører karantenetid når vedkommende returnerer til Norge, er dette den ansattes eget ansvar.

I praksis vil dette bety at den ansatte selv må ta av ferietiden sin for å avvikle karantenen eller iberegne karantenetid i ferietiden sin.

Etter 15.juli 2020, vil man oppheve innreiseforbud i en rekke land.

Opphevingen kan likevel innskjerpes dersom smittetallene øker i disse landene. Et land som har åpnet opp for innreisemuligheter, og som i utgangspunktet ikke krever karantene ved tilbakekomst, kan havne i en situasjon der smittetallene øker i de kommende ukene og dermed medføre karantene for dem som oppholder seg i landet.

Karantene avvikles også i en slik situasjon i den ansattes ferietid eller, alternativt ved innvilgelse av ulønnet permisjon for den ansatte, slik at karantenetiden blir overholdt.

Dette vurderes i det enkelte tilfelle.

Det rådes til at den enkelte følger med på nyhetsbildet fortløpende vedrørende situasjonen med den pågående pandemien, også i ferietider.

Til tross for at det for mange av oss blir en litt annerledes sommer i år satser vi på at ferietiden blir god.
God sommer! 😊  

Vennlig hilsen

Helmuth M. Liessem
Generalsekretær

 

 

Oppdatert