Gå til innholdet
Vi legger stor vekt på et nært samarbeid med familie og pårørende.
kiso-1-2
Pårørende bidrar til pasientens beste.                                                            Illustrasjonsfoto
Vår erfaring er at et slikt samarbeid kommer både pasient, pårørende og institusjon til gode.

Et nært samarbeid mellom erfarne fagfolk og pasienten, er etter vår oppfatning en avgjørende forutsetning for å lykkes. Det legges vekt på å gi pasienten størst mulig innflytelse på egen behandling. 

De nærmeste pårørende skal gjennom oppholdet gis mulighet til å bidra til pasientens beste. Både for pasient og pårørende er "hjelp til selvhjelp" et viktig bidrag til et liv utenfor institusjonen. 
Oppdatert