Gå til innholdet
Vi legger stor vekt på et nært samarbeid med familie og pårørende. Vår erfaring er at et slikt samarbeid kommer både pasient, pårørende og institusjon til gode.
to-jenter
Pårørende bidrar til pasientens beste (ill.foto)
Et nært samarbeid mellom erfarne fagfolk og pasienten, er etter vår oppfatning en avgjørende forutsetning for å lykkes. Det legges vekt på å gi pasienten størst mulig innflytelse på egen behandling. 

De nærmeste pårørende skal gjennom oppholdet gis mulighet til å bidra til pasientens beste. Både for pasient og pårørende er "hjelp til selvhjelp" et viktig bidrag til et liv utenfor institusjonen. 
Oppdatert