Gå til innholdet

Barne- og familieminister Kjersti Toppe stilte med toppet mannskap da hun møtte alle fem ideelle sentre for foreldre og barn i regi av Ideelt Barnevernsforum (IB) onsdag 7.september på Sebbelow - senter for foreldre og barn.
Asbjørn Sagstad (arbeidsutvalget IB ), Heidi Brynhildsen (arbeidsutvalget IB), Barne- og familieminister Kjersti Toppe, Elin Ustvedt Kavli (Sebbelow) og Mette Svendsen (Sebbelow)

CRUX var godt representert gjennom våre to sentre: CRUX Vilde i Horten og CRUX foreldre og barn - Solstrand i Haugesund. Statsråden stilte med sin statssekretær, en representant fra barnevernavdelingen i Barne- og familiedepartementet og to fra fagavdelingen i Bufdir. De fikk en omvisning på Sebbelowsenteret, en kort presentasjon av tjenestene som sentrene tilbyr og hva som særpreger tilbudet ved de ideelle sentrene, etterfulgt av dialog og samtale.

-Vi møtte en svært lydhør, nysgjerrig og ikke minst engasjert statsråd som uttrykte stor anerkjennelse for det viktige arbeidet som de ideelle sentrene driver for utsatte sped- og småbarn og deres familier, sier Asbjørn Sagstad, seniorrådgiver i CRUX som også sitter i IB sitt arbeidsutvalg.

IB kvitterte med å takke statsråden for hennes genuine interesse for disse tjenestene som er til for de kanskje mest utsatte og sårbare i vårt samfunn. Toppe ble også takket for hennes understrekning av de ideelles plass og rolle. 

De ideelle sentrene har lang fartstid fra feltet, og står for rundt 25 % av det samlede tilbudet i landet. Tjenestene som de ideelle yter er konkurranseutsatt. Gjeldende avtaler utløper 31.12.2022 og kan ikke forlenges. Bufdir har varslet ny anbudsutlysning i løpet av høsten, noe det er knyttet svært stor spenning til.  
Oppdatert