Gå til innholdet
Vi tilbyr individuell oppfølging, arbeidstrening, sosialt fellesskap, aktiviteter og turer. Vi ønsker å bidra til livskvalitet, nye livshistorier og mestringserfaringer. Deltakerne våre må være fylt 18 år, og bo i Øvre Eiker kommune.
glodvreportasjoe-i-eikerbladet.-foto-stig-odenrud
Oppfølging av tidligere rusavhengige
Etter man har blitt rusfri er det fortsatt store utfordringene. Vi skal jobbe med personer som ønsker å holde seg rusfri etter endt behandling, ved avsluttet soning eller oppstart av LAR.
Oppfølgingssenteret tilbyr tett oppfølging av den enkelte. Vi legger til rette og sammen planlegger vi løsninger som passer den enkelte. I samarbeid med Øvre Eiker kommune, rusteam, NAV, LAR og fastleger tilbyr vi ettervern av rusavhengige i Øvre Eiker kommune.

Arbeidstrening
Vi tilbyr individuell oppfølging i form av samtaler, aktivitet og arbeid, enten i CRUX bruktbutikk eller i CRUX vedlikehold. Vi tilbyr plasser på aktivitetsplikt for NAV Øvre Eiker. Dette tiltaket er for personer under 30 år som mottar sosialstønad. Aktivitetsplikt har som formål å styrke den enkeltes muligheter for overgang til arbeid eller utdanning. Deltagere følges opp individuelt og får arbeidstrening på en av våre arenaer.

CRUX bruktbutikk og kafe
Vi åpnet bruktbutikken høsten 2008. Dette er også en arbeidstreningsarena med varierte arbeidsoppgaver for alle deltakere som er hos oss. her er det også en liten kafekrok hvor vi selger kaffe, vaffel og saft. Vi ønsker å være en sosial arena for våre deltagere og kunder. Derfor er vi i 2019 blitt Skravlekoppkafe.

CRUX vedlikehold
CRUX vedlikehold tilbyr arbeidstrening og arbeidsrettet aktivitet. Vi påtar oss oppdrag både for kommune, bedrifter og privatpersoner. Oppdrag vi påtar oss er varierte og kan variere gjennom sesongen. Vi utfører hagearbeid, plenklipp, hekkeklipp, stubbefres, snømåking, henting og kjøring av varer til CRUX bruktbutikk, flytting ol. Vi har et lite snekkerverksted hvor vi lager egenproduserte ting av gjenbruksmateriale og pusser opp møbler.

Kriminalomsorgen
CRUX Øvre Eiker har et tett samarbeid med Kriminalomsorgen i frihet. Vi tar i mot personer til gjennomføring av samfunnsnyttig tjeneste og andre straffegjennomføringer. Vi tilbyr arbeidstrening og ulike aktiviteter tilpasset hver deltager. Det er regelmessig dialog med kontaktpersonen til den enkelte på Friomsorgskontoret.

Fellesskap
Hver dag er det felles lunsj hvor deltakere og frivillige er med og lager maten. Dette er et viktig møtepunkt i løpet av dagen, hvor de som jobber ute i CRUX vedlikehold, i bruktbutikken og deltakere inne på senteret møtes til måltid og fellesskap. Vi har ulike aktiviteter på det kreative rommet. Deltakerne er med på kjøkkenaktiviteter, og holder orden i lokalene, både ute og inne. Det arrangeres filmkvelder i våre lokaler, og vi har en fast turdag i løpet av uken som mange deltar på.

Brukermedvirkning
Vi ønsker at alle deltakere skal ha reell innflytelse på tilbudet og tjenestene vi leverer. Det er deltakerne som med sin tilstedeværelse og uttrykte behov avgjør hvilke aktiviteter som skal prioriteres.

Deltakerne har innflytelse gjennom:
• Deltakerne har egen tillitsmann som skal ivareta deres rettigheter
• Husmøter med deltakere og ansatte
• Vi samarbeider med ulike brukerorganisasjoner
• Når vi har offentlige gjester legger vi til rette for at deltakere som ønsker det, deltar i programmet
• Deltakere setter opp mål og er aktiv i forhold til handlingsplan
• Forslagskasse.

Ansatte og frivillige
Våre ansatte har variert utdanning og yrkeserfaring, og utgjør et godt fagteam. I tillegg har vi dyktige og engasjerte frivillige medarbeidere som gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om frivillighet hos oss? Ta gjerne kontakt.

Organisering
Virksomhetsleder rapporterer til direktør ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX i Oslo. Det ledes av generalsekretær, og har et bredt spekter av oppgaver, med et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.

Verdier

Vår ambisjon er: Vi gjør verden litt bedre. Det finnes alltid muligheter. I CRUX jobber vi ut fra fire kjerneverdier:
Helhjertet og Raus.
Dristig og solid. 

Beliggenhet
Vi holder til i Hokksund sentrum i Øvre Eiker kommune.

Historikk
Virksomheten startet opp i 2007. Da ble det inngått en avtale med Øvre Eiker kommune om å starte oppfølgingssenteret.

Oppdatert