Gå til innholdet

Bufetat bør få bistandsplikt på spesialiserte fosterhjem, og ideelle trenger forutsigbare rammeavtaler. I tillegg bør etableringsstøtten til ideelle økes. Det var budskapene fra CRUX i høringen i Stortinget.

Statsbudsjettet 2024 er på høring i stortingskomiteene. Stiftelsen CRUX møter nå i flere av komiteene for å jobbe for løft på våre felt.

I dag var generalsekretær Helmuth M. Liessem og leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Ingvill Elvestad Meltvedt, på høring i Familie- og kulturkomiteen. I høringen var også NHO Geneo, Virke Ideell og frivillighet, KS og Ideelt barnevernsforum.

Regjeringen foreslår en økning til ideelle i statsbudsjettet. Generalsekretæren i CRUX var tydelig på at støtten bør økes.

– Ti millioner i økt etableringsstøtte er en god anerkjennelse av de ideelles bidrag, men støtten bør minst dobles, sa Helmuth M. Liessem. Han påpeker at ideelle ikke har ekstern risikokapital og at vi trenger forutsigbare avtaler med det offentlige.

Helmuth ble nylig intervjuet i Klassekampen i samme sak. Barne- og familieminister Kjersti Toppe lanserte budsjettet for barnevern på en av CRUXs institusjoner.

Ønsker rammeavtale for spesialiserte fosterhjem

Ingvill E. Meltvedt løftet behovet for tydeligere rammer for spesialiserte fosterhjem. 

- Vi ønsker rammeavtaler for ideell sektor, slik at vi kan bygge opp mer spisskompetanse og sikre kvalitet. CRUX mener det er mest effektivt, og at det klart er til barnas beste å gjøre det slik.

CRUX løftet også frem behovet for bistandsplikt for Bufetat på spesialiserte fosterhjem fordi det er viktig for barna.

Både Ideelt Barnevernsforum og Virke løftet frem samme behov. CRUX håper komiteen merket seg at samstemtheten til ideell sektor, og at de følger opp med endringer.

Les høringsinnspillet fra CRUX til Familie- og kulturkomiteen her.

Se opptaket fra høringen her (ca. kl. 1057): Nett-TV - stortinget.no og programmet for høringen her: Høringsprogram - stortinget.no

Oppdatert