Gå til innholdet

Hvert år, omtrent samtidig med at høststormene setter inn, jobber oppfølgingsvirksomhetene hardt for å komme i mål med budsjetter i balanse. Budsjettsituasjonen 2021 for oppfølgingssentrene i CRUX er intet unntak, på tross av politiske føringer om å prioritere ideelle aktører.

Boligtiltaket som CRUX har drevet på Hamar i 15 år, må nå legges ned etter kraftige kutt i tilskuddet fra kommunen.

Det året vi snart legger bak oss, er spesielt. Siden noen av aktivitetene har stoppet mer eller mindre opp, har vi på den ene siden hatt lavere kostnader. Men vi har også hatt lavere inntjening på arbeidstreningstiltakene våre. Hvordan dette vil se ut i 2021 kan vi umulig vite. Vi lever med usikkerhet fra år til år: Hvilke søknader får vi ja på? Får vi nok gaveinntekter? Må vi legge ned noe av det vi driver med, og som vi ser fungerer?

Når kommuner må kutte i egne tiltak, forplanter det seg gjerne til oss. Det er ikke vanskelig å argumentere økonomisk for at det lønner seg for kommunene å inngå avtale med oss. Vi tilfører tross alt mye mer enn de yter i tilskudd, både i form av statlige tilskudd, prosjektmidler, inntektsskapende aktiviteter og ikke minst i form av frivillig innsats.

Vi står akkurat nå midt oppi en nedbemanning på Hamar. Det skyldes et såpass stort kutt i tilskudd at boligtiltaket vårt må legges ned. Samtidig pågår det en politisk prosess i Hamar kommune, der politikere engasjerer seg i kampen for å redusere de varslede kuttene for frivillig sektor. Våre folk på Hamar har koblet seg aktivt på med informasjon om arbeidet vårt og behovet for en bærekraftig økonomi.

Slik argumenterer vi mot kutt
Kutt i tilskudd til organisasjoner som vår, samsvarer dårlig med gjeldende politiske føringer. Da vi for noen uker siden fikk melding om at Sandnes kommune vurderer kutt i tilskudd til Crux oppfølgingssenter, argumenterte vi slik:

«Ideelle organisasjoner som CRUX er viktige samarbeidsparter for det offentlige.

På denne bakgrunn er det også etablert en samarbeidsavtale mellom regjeringen, KS og ulike representanter for ideell sektor. I presentasjonen av avtalen på regjeringens nettsider står det at:

Avtalen anerkjenner, synliggjør og styrker den viktige rollen som ideelle aktører spiller i det norske velferdssamfunnet. Siden det er kommunene som har ansvar for mange av de tjenestene de ideelle aktørene tilbyr, var det viktig at også kommunal sektor ble part i avtalen.

Ideell sektors viktige rolle understrekes i partiprogrammene til de fleste partiene på tvers av politiske skillelinjer. Regjeringen har også lagt inn tiltak for økt bruk av ideelle i regjeringsplattformen, samt at en i statsbudsjettet for 2021 oppfordrer kommunene til å prioritere ideelle aktører.»

Gode signaler i Sandens og Steinkjer
Det siste fra Sandnes er at Formannskapet har gått inn for et mye lavere kutt enn rådmannen varslet. I Steinkjer har BUA nå blitt reddet fra kutt og potensiell nedleggelse. Men vi har flere samarbeidskommuner som rasler med sablene. Så vi må fortsette å løfte alle gode argumenter, til beste for deltakerne våre som trenger oss mer enn noen gang!

Ruth-Ingrid


Ruth Ingrid Ulstein Bøe

Seksjonsleder

Oppdatert