Gå til innholdet

Hvordan sikre at ideell sektor øker sin andel hjelpetiltak i hjemmet etter barnevernloven i Oslo kommune, i tråd med både Kr.F. og sittende byråd sin politikk? Det var temaet for Teams-møtet som generalsekretær i CRUX Helmuth M. Liessem og seniorrådgiver Asbjørn Sagstad hadde med Espen Andreas Hasle (KrF), bystyrerepresentant i Oslo bystyre.

Bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle (KrF) i møte med CRUX på Teams.

I dag har stiftelsen CRUX en avtale med kommunen om slike hjelpetiltak (barnevernloven § 4-4, 2 ledd), og ser hvordan finansieringsordninger, kontraktsforhold og risiko preges av at disse tjenestene har vært dominert av kommersiell sektor. CRUX etterlyste i møtet at det må legges til rette for ideelle organisasjoner og vekst etter politiske føringer.

- Dette kan gjennomføres med konkurranser forbeholdt ideelle, grunnfinansiering av tjenestene og en sentral utligning av prisene. I tillegg mener vi at disse tjenestene bør flyttes fra Byråd for finans, til Byråd for oppvekst og kunnskap, der de øvrige barneverntjenestene ligger, legger Liessem til.

Hasle har tatt saken videre
- Det ble en god dialog der vi opplevde at Hasle var lyttende, viste interesse for saken og stilte gode spørsmål, sier Liessem.

Espen Andreas Hasle (KrF) ga uttrykk for at CRUX sine anliggender treffer godt innenfor KrF sitt politiske engasjement for sektoren, og ønsket å ta dette videre til byråd for finans. Noe han også gjorde i kveld.

Les spørsmålene han har sendt til byrådet her. 

Oppdatert