Gå til innholdet
Ideelt Barnevernsforum (IB) er et nettverk bestående av ideelle organisasjoner som arbeider innen barne-, ungdoms- og familiefeltet (Buf).
IB skal arbeide for å sikre et mangfold av tilbud. En sentral oppgave er jobbe for bedre, langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for ideelle virksomheter.

Målsettingen til IB er også å holde fram og tydeliggjøre de ideelles plass og rolle i barnevernet.

Arbeidsutvalget 
Anne-Lena Brustad, Norsk Folkehjelp
Heidi Brynhildsen, Kirkens Bymisjon 
Kristin Holmemo, Klokkergårdstiftelsen
May Lisbeth Smeby, Frelsesarmeen 
Asbjørn Sagstad, stiftelsen CRUX 


Ideelt Barnevernsforum (IB) ble etablert 12.02.2010. Stiftelsen CRUX var en aktiv pådriver for å få etablert samarbeidsnettverket for de ideelle aktørene.
Oppdatert