Gå til innholdet

Det er vedtatt at alle som har et arbeidsforhold og får lønn i fra stiftelsen CRUX, skal ha jobbepost innenfor domenet til stiftelsen CRUX. 
E-posten skal benyttes til all jobbrelatert kommunikasjon, og det skal ikke brukes privat epost til dette. Dette inkluderer også fosterhjem, beredskapshjem og avlastere. Dette har ikke blitt effektuert tidligere, men settes i verk nå.

I tillegg så vil denne epostadressen fungere som brukernavn på systemer og tjenester som de ansatte pålegges å bruke ifm utførelsen av sitt arbeid. Det er ikke slik at alle vil ha tilgang til alle systemer. Dette avhenger av stilling, rolle og behov.

Omgående så vil vi sørge for at alle har tilgang til to systemer om de ikke har det allerede:
• E-post via nettleser
• Xledger (lønnsslipp og utlegg/reiseregninger)

Alle ansatte har tilgang til epost i nettleser ved å gå inn via: outlook.office365.com.

Umiddelbar tilgang til epost og xledger
I forbindelse med tilgang til xledger for å lese lønnsslipp, vil vi omgående sende ut informasjon om epostadresse og login til alle ansatte som ikke har dette pr i dag. Det vil si at vi ikke vil bruke privat e-postadresse for å logge på xledger.
  
Alle ansatte som nå får e-post vil få en sms med beskjed om brukernavn og passord til @stiftelsencrux.no.
Det vil deretter bli sendt ut påloggingsinformasjon fra xledger til denne e-postadressen. Denne finner den ansatte ved å logge seg på outlook.office365.com.

Oslo 02.04.2020

Øyvind Hov
Økonomisjef
Oppdatert