Gå til innholdet

Hvordan nå risikoutsatt ungdom i alderen 13-17 år med et fritidstilbud som de opplever som meningsfullt? Lage et sted der de får oppfølging av voksne som går sammen med dem på veien? Spørsmålene resulterte i prosjektet «Panter".

go-cart-rev2

Panter er et tilbud som kommer en eskalerende ungdomsproblematikk i kommunen i møte. Ungdom har behov for møteplasser med morsomme aktiviteter, hvor de får god voksenkontakt som tar opp relevante tema. Et sted som gir tett oppfølging av dem som har eller står i faresonen for å droppe ut av skolen.

-Vi får tilbakemeldinger på at prosjektet forhindrer uønskete hendelser i ungdomsmiljøet, sier virksomhetsleder Jørn Holmen.

Hva skal Panterprosjektet søke å gi den enkelte ungdom?

 • Kjenne på glede, inspirasjon og livsmestring sammen med andre ungdommer
 • Få påfyll, slik at det blir lettere å være utholdende og gjennomføre skole eller andre krav de opplever i hverdagen.
 • Tilegnet seg ny innsikt og tilhørighet, bedre balanse i tilværelsen, at de står mer støtt og har fremtidstro

Andre mål for Panter-prosjektet

 • Hjelpe til med en allerede alvorlig problematikk
 • Involvere og ta på pårørende
 • Bidra til å forebygge at et gryende problem med ungdommer i kommunen øker i omfang

Hvor mange ungdommer skal Panterprosjektet nå?
Siden oppstarten av prosjektet har målet vært å jobbe med 15-30 aktive ungdommer. I 2023 har vi jobbet tett med 27 personer, og hele 70 ungdommer har deltatt på aktiviteter.

Økende aktivitetstilbud  
"Panter" øker stadig aktivitetstilbudet sitt. Dette er tilbudet ungdom har mottatt til nå:

 • Ungdomskafeen har vært åpen en kveld i uken og enkelte merkedager
 • Ungdomskafeen har vært åpen en ekstra kveld for hybelboere som går på skole.
 • Tett oppfølging i forbindelse med straffegjennomføring gjennom friomsorgen og konfliktrådet
 • Tilbud om faste samtaler både individuelt og sammen med oppfølgingsteamet i kommunen
 • Hjemmebesøk til enkelte som isolerer seg og er borte fra skolen
 • Bistår ungdommer som er på urinprøvekontrakt
 • Bistår pårørende med veiledning hele året.

Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og stiftelsen CRUX
Panter er et samarbeidsprosjekt mellom CRUX Jarlegården oppfølgingssenter og Steinkjer kommune. Dette er godt forankret i kommuneledelsen, og det er etablert tverrfaglig samarbeid.
Oppdatert