Gå til innholdet

Det har i lengre tid vært knyttet stor spenning om CRUX Vindfanget oppfølgingssenter i Os sin videre drift, da det kom forslag om å kutte driftstilskuddet fra kommunen, på grunn av store innsparinger. Mange engasjerte seg for å redde tiltaket, og i går vedtok kommunestyret at avtalen om driftstilskuddet skal videreføres!

Virksomhetsleder Wicki Langedal

-Vi gleder oss over resultatet, og at vi kan fortsette å gi de som trenger det et helhetlig tilbud med arbeidstrening og oppfølging, sier fungerende virksomhetsleder Wicki Langedal.

Hvordan har dere opplevd den siste tiden?
- Det har vært en påkjenning for alle. Vi har fått mange spørsmål om prosessen fra deltakere, ansatte og frivillige. Det er mange som har gått med høye skuldre. Men, vi har snakket mye sammen og forsøkt å være positive og dele daglige fine ting som skjer her på huset, både i arbeidstreningen og oppfølgingsarbeidet. De mange positive opplevelsene har bidratt til at vi har holdt motet og engasjementet oppe, legger Langedal til.

Hun forteller videre at samholdet har vært helt unikt. Flere deltakere er kommet ut i ordinær praksis, en annen har fått deltidsjobb, flere har en bedret hverdag og viser stor endrings- og utviklingsvilje.

Hvilket arbeid ble gjort for å redde tilskuddet?
-Vi har snakket med politikere, skrevet brev til kommunen og til politikerne om tall og fakta, deltatt på formannskapsmøte og holdt innlegg for politikerne der, hatt redaksjonelle oppslag og leserinnlegg i lokalavisen. I tillegg har vi snakket med NAV og kommunalsjef direkte, samt andre aktører vi samarbeider med, forteller Wicki Langedal.  

Hvilken reaksjoner fikk du på CRUX Vindfanget da den gledelige nyheten kom i går?
-Reaksjonene var umiddelbar begeistring og lettelse! Jeg har også fått gratulasjoner på telefon, sms, facebook og på gaten. Det er godt å kjenne på at mange støtter oss i arbeidet vårt. Nå gleder vi oss til å fortsette å drive tilbudet vårt til det beste for innbyggerne i kommunen. Det blir fint å gå inn i påsken med senkede skuldre, sier Langedal.

Formidabel jobb
Direktør for CRUX mestring og fellesskap, Ruth Ingrid Ulstein Bøe, roser den formidable jobben som er gjort for å oppdatere både kommunepolitikerne og allmennheten, hva CRUX Vindfanget er og betyr.

- Vi forstår skvisen kommuneadministrasjon og politikere står i, når det må kuttes så kraftig i budsjettene. Samtidig er det flott når blikkene løftes, og de ser samfunnsnytten ved den helhetlige oppfølgingen og de økonomiske fordelene det er ved å beholde denne typen tiltak, sier Ulstein Bø.

Oppdatert