Gå til innholdet

Visste du at bruk av IT-sikkerhetskunnskapen din på fritiden kan være like viktig som når du er på jobb?  

Trusselaktører blir stadig mer kreative, og de bruker gjerne enkleste vei for å nå sitt mål. Skillet mellom privatliv og arbeidsliv er i stor grad visket ut.

Her kan du se en informasjonssikkerhetsfilm hvor det utflytende skille mellom jobb og privatliv er tema, og hvordan det potensielt kan være en trussel.

Nasjonal sikkerhetsmåned i Norge
I oktober er det nasjonal sikkerhetsmåned i Norge, noe som intranettet vil preges av fremover. Dette fokuset er viktig for å sette sikkerhet på dagsordenen, og bidra til at virksomheter og enkeltpersoner holder seg skjerpet året rundt, Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje som Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) koordinerer på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er å bidra til en sikrere digital hverdag for næringsliv og befolkning gjennom økt kompetanse og styrket bevissthet.

Gode råd og tips om digital sikkerhet
videoportalen SecFlix samles de beste filmene om informasjonssikkerhet for å gi folk flest og virksomheter gode råd og tips om digital sikkerhet. Her finner du filmer om: 

  • Smarte tips til inspirasjon
  • Pass på! Dette kan skje, og som du må passe på
  • Fiks det! Korte, slik gjør du det. 
  • Forstå det! Forklarer ord og fenomener
Oppdatert