Gå til innholdet
oliver-ragfelt-tksieboscuc-unsplash
Alle barn og ungdom som bor hos oss har ulike behov. Din stemme skal bli hørt, og vi jobber for å gi deg de beste utviklingsmuligheter ut fra dine forutsetninger og behov. Vi skreddersyr et opplegg til deg ut fra alder, hvorfor du bor hos oss og hva vi mener du trenger fremover. 

Vårt mål er å styrke deg til å møte fremtiden som et helt menneske, og få et godt liv. Med det mener vi et liv med livsutfoldelse og utvikling etter dine interesser og forutsetninger. Du skal i størst mulig grad være aktør i din egen utvikling. Det betyr at du er med og utarbeider dine egne konkrete mål, og deltar i planleggingen av aktiviteter og gjøremål i din hverdag. 

Kort om hva CRUX kan tilby
CRUX er blant landets største ideelle aktører på barnevernsfeltet. Vi tilbyr et bredt spekter av omsorg- og behandlingstilbud. Vi driver institusjoner for ungdom, fosterhjem, besøkshjem, foreldre og barn sentere, hjelpetiltak i hjemmet og oppfølgingstilbud til ungdom.

Høy kompetanse og erfaring
I CRUX setter vi fag høyt, og har gode og kompetente medarbeidere som har lang erfaring og faglig tyngde i å jobbe med barn, unge og familier i utsatte og sårbare livssituasjoner, og med ulike utfordringer. Vi har fokus på høy faglig kompetanse, og jobber kontinuerlig for å bli bedre som fagpersoner og medmennesker. Dette gjør vi gjennom faglig utviklingsarbeid, trene på ferdighetene våre og jevnlig evaluerer våre kompetanseplaner. 

Vi har ansatte med ulike videreutdanninger i familieterapi, veiledning, psykisk helsearbeid, rusproblematikk og traumebehandling for å nevne noe. I CRUX har vi stor tro på at det vanlige og det faglige skal virke sammen.

Våre oppdragsgivere
Vår hovedsamarbeidspartner og oppdragsgiver er Bufetat i ulike regioner og kommuner.

Samordning
Virksomhetene i CRUX oppvekst drar nytte av hovedkontorets stabsfunksjoner innen økonomi, eiendom, IT, kvalitet, HR og kommunikasjon. 
 
Oppdatert