Gå til innholdet
mor-og-lite-barn
CRUX driver to sentre for foreldre og barn. CRUX stiftelsen Vilde er lokalisert i Horten og CRUX foreldre og barn - Solstrand ligger i Haugesund.

Foreldre og barn senter er frivillig hjelpetiltak for gravide, enslige foreldre og par med ett eller flere barn i alderen 0-6 år, hvor det er bekymring for barnets omsorgssituasjon. Det er foreldrene selv som har omsorgsansvaret for barnet under oppholdet.

Gjennom tidlig hjelp skal foreldrene kunne utvikle sine foreldreferdigheter slik at barnets omsorgssituasjon er god nok. Hovedfokus er å styrke samspillet mellom foreldre og barn, slik at barnets behov for tilknytning og utviklingsmuligheter ivaretas. 
Oppdatert